Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och geometri

Skapad 2018-12-10 18:35 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Taluppfattningen är en viktig grundläggande förmåga för att kunna utveckla sina matematiska kunskaper. Den taluppfattning som vi lär oss använder vi för att göra geometriska beräkningar i 2D.

Innehåll

Mål för elev

Eleven ska utveckla sin förmåga att använda matematiska begrepp.

Eleven ska utveckla sin förmåga att använda olika matematiska metoder.

Eleven ska utveckla sin förmåga att resonera om matematiska samband och förhållanden till varandra.

Innehåll

Eleverna ska ha metoder för att kunna göra matematiska beräkningar. Eleverna ska ha minst en metod för att kunna använda de fyra räknesätten. De ska visa god förståelse för positionssystemet. De ska kunna använda prioriteringsregeln och kunna göra grundläggande beräkningar med tal i potensform.

Eleverna ska ha god förståelse för geometriska begrepp såsom area och omkrets. De ska ha metoder för att göra beräkningar av area och omkrets för olika figurer i 2D. De ska kunna beräkna vinklar och skala.

Genomförande

Arbetet genomförs via lärarledda genomgångar, samtal och lösande av matematiska uppgifter tillsammans samt via eget räknande. Vi använder oss av Läromedlet "MatteDirekt Bryggan"

Redovisning

Eleverna visar sina kunskap genom sitt arbete under lektionerna, genom samtal och resonemang och genom skriftliga prov.

Elevinflytande

 

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt och bidrar till att formulera enkla matematiska modeller
Löser problem på ett relativt väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas.
Löser problem på ett väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som kan användas.
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och beskriver dem på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp och beskriver dem på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i nya sammanhang på väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra resonemang samt kvalité på slutsatser och analyser.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kommunikation
Kvalitét på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Uttrycker sig enkelt, med matematiskt språk och tankegången är möjlig att följa.
Uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett relevant och korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: