Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt ämnesprov i svenska 2018/19

Skapad 2018-12-10 19:14 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 6 Svenska
Här redovisas betyg för de olika delproven i det nationella ämnesprovet för årskurs 6 i svenska läsåret 2018/19

Innehåll

Beskrivning av delproven

Följande förmågor testas i de olika delproven

Delprov A - Tala
Samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter som upprätthåller samtalet. Förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till mottagare och syfte. Tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.

Delprov B1 - Läsa skönlitteratur
Delprov B2 - Läsa faktatext
Kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier. Göra kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar och därmed visa grundläggande läsförståelse. Utifrån egna erfarenheter tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och därmed beskriva sin upplevelse av läsningen.

Delprov C1 - Skriva berättande text

Delprov C2 - Skriva beskrivande, förklarande, instruerande eller argumenterande text
Kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och fungerande struktur samt med språklig variation. I texter använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. 

Matriser

Sv
Nationellt ämnesprov i svenska för årskurs 6

F
E
D
C
B
A
Delprov A
Tala
Delprov B1+B2
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter
Delprov C1
Skriva berättande text
Delprov C2
Skriva argumenterande/förklarande/beskrivande/ instruerande text (vi vet inte texttyp ännu)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: