Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2018-12-10 19:15 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 2 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Historia Bild Svenska
Vem var Oden? Vem var Tor och vad gjorde han som fick himlen att dundra?

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för historiska berättelser. Eleven kan återgeberättesler om gudar och hjältar i olika myter.

Förmåga i fokus:

 • förstå och återberätta myter från förr

Centralt innehåll:

Att leva i världen

 • Berättelser om gudar och hjältar i nordisk mytologi och hur man kan se dem i vår egen tid.

Att undersöka verkligheten

 • Tidsbegrepp dåtid och nutid

Bild

- Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Svenska/ SvA

- Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

 

Konkretisering av målen:

 • Eleven återberättar delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i nordisk mytologi
 • Eleven kan beskriva likheter och skillnader i dåtid och nutid utifrån religion

 

Genomförande:

 • Du kommer att lyssna till högläsning av några utvalda delar ur de fornnordiska gudasagorna
 • Titta på ett antal av de animerade filmer, i URs serie Gudar och badkar och sedan diskutera innehållet.
 • Ta del av faktatexter om gudar och hjältar i den nordiska mytologin via ung fakt
 • Du illustrerar något till en text

Bedömning:

Du visar att du kan genom att:

 • Du deltar och är aktiv i diskussioner
 • Du återberättar en berättelse ur nordisk mytologi med digital teknik
 • Du visar att du förstått vad man trodde på förr i Norden och vad man kan tro på nu genom diskussion

 

 

 

Matriser

Hi Sv Bl SO SvA
Nordisk mytologi, åk 2 ht 2016

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historiska begrepp
 • SO
Du kan med stöd av bild, berätta om någon av de nordiska gudarna eller Yggdrasil.
Du kan med stöd av bild eller stödord återberätta en berättelse ur nordisk mytologi.
Du kan med stöd av bild eller stödord återberätta flera berättelser ur nordisk mytologi.
Historiska begrepp i vår tid
 • Hi  1-3
Du kan, med stöd av en vuxen, ge ett exempel på var vi kan hitta begrepp från nordisk mytologi idag.
Du kan ge exempel på var i vardagen vi kan hitta begrepp från nordisk mytologi idag.
Norden då och nu
 • Hi  1-3
Du kan med stöttning ge exempel på vad vikingarna trodde på och vad vi tror på idag.
Du kan ge flera exempel där du jämför vikingarnas världsbild mer vår världsbild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: