Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The fault in our stars - a speaking assignment

Skapad 2018-12-10 19:21 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
We have almost finished reading the novel "The fault in our stars". You will talk about the novel in small groups. When the holiday has passed you will write a review and that will be the last assignment.

Innehåll

We have almost finished reading the novel "The fault in our stars". You will talk about the novel in small groups. When the holiday has passed you will write a review and that will be the last assignment.

Matriser

Eng
The fault in our stars - a speaking activity

Rubrik 1

Eleven når ej målen
E
D
C
B
B
Läsförståelse
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra förom innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.
Tala
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserande förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: