Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Big band, jordens uppkomst och våra planeter.

Skapad 2018-12-10 19:31 i Linehedsskolan Halmstad
Allt startade med Big Bang, men vad hände sedan?
Grundskola 3 Svenska NO (år 1-3) Teknik Bild
Du kommer att få lära dig om rymden. Vi kommer att arbeta med Big Bang, universum, solen, månen och planeterna. Du kommer även att få lära dig hur livet började på jorden. Vi kommer ur ett naturvetenskapligt perspektiv bekanta oss med jordens födelse, hur det allra första livet blev till och hur jordens tidslinje från dåtid till nutid.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Läsa och förstå faktatexter
 • Skriva enkla faktatexter och fantasiberättelser
 • Förstå och återberätta huvuddragen i filmer
 • Lära mig om och jämföra olika planeter
 • Redovisa kunskaper skriftligt i mitt rymdhäfte och muntligt

Bedömning - vad och hur

Du kommer att få visa din förmåga att:

 • söka information och återge i enkla faktatexter
 • använda ämnesspecifika ord och begrepp
 • använda din faktakunskap för att illustrera/skapa något från temat
 • beskriva skriftligt eller muntligt hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra
 • visa att du känner igen några planeter
 • förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
 • berätta om jordens utveckling.

Detta visar du genom att:

 • deltar aktivt i genomgångar, diskussioner och filmvisningar
 • i text och bild visa vad du har lärt dig

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta tillsammans för att försöka förstå hur universum blev till och hur livet utvecklats på jorden.

Du kommer att...

 • ... titta på filmer.
 • ... läsa faktaböcker och skönlitteratur.
 • ... skriva faktatexter


Du kommer att dokumentera dina kunskaper med text och bild i ett arbetshäfte.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

NO Sv Tk Bl
Rymden åk 2

Rymden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Big Bang
Du vet vad Big Bang är
Du kan på ett enkelt sätt berätta om Big Bang.
Du kan berätta på ett utvecklat sätt om Big Bang.
Solsystemet
Du vet att planeterna rör sig runt solen och att planeterna har en egen bana runt solen.
Du kan namnge de flesta planeterna och kan lite om någon av planeterna Du vet hur en solförmörkelse ser ut.
Du kan namnge de flesta planeterna och kan lite om flera av planeterna och kan återberätta. Du kan förklara vad solförmörkelse är och innebär.
Stjärnor
Du vet att vår sol är en stjärna bland många stjärnor.
Du vet att stjärnor är brinnande gasklot. Du vet att vår sol ligger närmare jorden än de andra stjärnorna och därför upplever vi solen så stor. Du vet att solen är mycket större än jorden. Du vet att utan solen finns det inget liv på jorden.
Du kan berätta mer fakta om stjärnorna och solen.
Jordens, solens och månens rörelser till varandra
Du kan beskriva att jorden rör sig runt sin egen axel och vad det betyder.
Du kan beskriva att jorden rör sig runt sin egen axel och på vilket sätt månen rör sig runt jorden.
Du kan beskriva hur månen och jorden rör sig runt solen. Du kan även beskriva varför vi har olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: