Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva novell

Skapad 2018-12-10 20:15 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Den korta berättelsen - novellen.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Inom detta arbetsområde kommer vi att lära känna vad som är typiskt för novellens uppbyggnad genom att läsa korta berättelser av olika författare, göra enklare analyser och även att prova på att skriva en egen novell.

Innehåll

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • du förstår, tolkar och analyserar texter från olika medier.
 • du urskiljer texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • du skriver olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • du bearbetar egna texter till innehåll och form.
 • du ger och tar emot respons på texter.
 • du har kunskap om språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • du har kunskap om några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att arbetsområdet har avslutats. Dina förmågor kommer att bedömas i samband med förberedelser och  genomförandet av dina texter.

Undervisning

För att du skall ha möjlighet att lära dig detta kommer vi under lektionerna läsa kortare noveller och i anslutning till dessa ha textsamtal kring novellens uppbyggnad. Med hjälp av givna frågor utarbetar vi skriftliga analyser.  

Vi kommer att se kortfilmer som är uppbyggda utifrån novellens kännetecken och  även att skriva egna noveller utifrån de typiska dragen från genren med eventuell kamratrespons.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv SvA
Novellen

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Du visar att du kan lyssna till och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du visar att du kan lyssna till och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du visar att du kan lyssna till, samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Du skriver olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande språknormer, så att mottagaren kan ta till sig och förstå innehållet.
Du skriver olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande språknormer, så att mottagaren förstår textens innehåll och syfte..
Du skriver olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande språknormer, avpassat efter textens syfte och tänkta mottagare.
Dina texter innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Texterna har en enkel uppbyggnad och är indelad i stycken
Dina texter innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Texterna har en relativt komplex uppbyggnad, fungerande styckeindelning och meningsbyggnad
Dina texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. Texterna har en komplex uppbyggnad, väl fungerande styckeindelning och varierad meningsbyggnad
Ge omdömen och bearbeta text
Du ger enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ger utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt
Du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Läsa och analysera skönlitteratur i olika syften
Du visar på grundläggande läsförståelse. Gör enkla sammanfattningar med vissa kopplingar till tidsaspekter och orsakssamband.
Du visar på god läsförståelse. Gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Du visar på mycket god läsförståelse. Gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
 • Sv  A 9
Du för resonemang om tydliga budskap och dra slutsatser om det lästa.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna och dra relativt väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang även om budskap som är dolda. Eleven drar väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: