Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2 - Geometri åk 9 vt 19

Skapad 2018-12-10 20:30 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 47-51 kommer vi att arbeta med Geometri. Vi kommer att fokusera på rymdgeometri och figurerna i 3D. Volymenhetera ska repeteras och omvandlas. Räkna volymen på olika kroppar. Begreppet skala ska vi repetera och utveckla. Vi kommer att jämföra olika figurer och begreppet likformighet.
Grundskola 9 Matematik
Under veckorna 2-7 kommer vi att arbeta med Geometri. Vi kommer att fokusera på vinklar, skala och likformighet och symmetri. Kunskaperna från åk 7 och 8 repeteras snabbt och fördjupas. Omkrets, area och volym ingår i kapitlet och vi kommer att stifta bekantskap med Pythagoras.

Innehåll

Syfte och Mål

Syftet i grundkursen:

Olika vinklar och göra beräkningar utifrån dem
Vad Pythagoras sats innebär och att använda den
Att utföra beräkningar med längd- area och volymskala
Lära dig begreppet likformighet och att utföra beräkningar med hjälp av likformighet
Lära dig spegelsymmetri samt rotationssymmetri

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Matte direkt samt digitala läromedel från Gleerups
Stort fokus på resonemang och kommunikation

Begrepp/Matteord

Vertikalvinkel, sidovinkel, yttervinkel, likbelägna vinklar, alternatvinklar, Pythagoras sats, katet, hypotenusa, egyptisk triangel, skala, förminskning, förstoring, ländskala, areaskala, volymskala, likformighet, kongurent, symmetri, spegelsymmetri, symmetrilinje, rotationssymmetri.

 

Planering

v.2 Vinklar 

v.3 Pythagoras sats

v.4 Skala

v.5 Likformighet och symmetri

v.6 Repetition, fördjupning samt digital test

v.7 Prov lektion 3

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvaltet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • Vi kommer att ha ett digitalt test i början av v. 6 samt ett störreprov på alla nivåer v. 7

Uppgifter

 • Filmer på Studi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Geometri åk 9 vt19

E
C
A
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt
Känna igen vinklar: rak och rät, ytter- och innervinklar, vertikal och horisontella vinklar Begreppet Skala förstoring och förminskning. Bild och verklighet Symmetrilinje Avgöra om figurer är likformiga.
Symmetrilinje Volymskala Enhetsomvandling volym
Vinklar i sammansatta figurer
Problemlösnings-förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. ex.
Beräkna mått och likformighet Pythagoras sats, avgöra om en triangel är rätvinklig Bestämma skala
Tillämpa Regler för likformighet. Beräkning med volymskala Pythagoras sats
Tillämpa regler för likformighet. Pythagoras sats
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat. Ex. Olika räknemetoder i mltiplikation och division, addition och subtraktion
Räkna ut en vinkel Skala: förstora eller förminska något eller räkna ut vad ngt blir i verkligheten Metod för längd-area- och volymskala
Metod att räkna med likformighet Ex) en sida i en triangel Metod att anv Pythagoras sats
Pythagoras sats
Resonemangs-förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.. resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Förklara vad som händer med areaskalan jämfört med längdskalan
Resonemang om likformighet. Resonemang om rimlighet
Resonemang om vinklar Resonemang om rimlighet,
Kommunikations-förmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Redovisat din lösning.
Redovisat din lösning på ett tydligt sätt
Redovisat din lösning på ett mycket tydligt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: