Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liten julnovell - Del av gammalt NP delprov B

Skapad 2018-12-11 08:11 i Britsarvsskolan Falun
Att använda för att synliggöra resultaten från NP.
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Det snart jul och du har kanske börjat känna julstämning. Julen är härlig brukar man säga och förväntningarna är höga. I den här julnovellen av Mattias Göransson får du möta Bettan och Benny som firar en ovanlig jul tillsammans.

Innehåll

Syfte

- Ge dig ett övningstillfälle och läraren ett bedömningsunderlag.


Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

 • "stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning".
 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå."

(Ur: "Svenska och svenska som andraspråk", lärarinformation 1, läsår 2017/2018, år 9, Skolverket)

Bedömning

"De nationella proven ska användas för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kursplanens kunskapskrav. De ska även användas som stöd för betygssättningen. Provresultaten är således en del av betygsunderlaget inför betygssättning tillsammans med det övrgia underlag som läraren samlat in under läsåret."

                 (Ur: "Svenska och svenska som andraspråk", lärarinformation 1, läsår 2017/2018, år 9, Skolverket)

I delprov B Läsa kommer vi att bedöma din förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
 • tillämpa olika lässtrategier.
 • hitta efterfrågad information.
 • dra slutsatser utifrån det du läst.
 • granska och värdera innehåll, språk och struktur i texter.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Del av gammalt nationellt prov år 9, delprov B (läsförmåga) - Liten julnovell

EUM
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fråga 1 (nivå 1-3)
Fel alternativ valt.
Rätt alternativ valt.
Rätt alternativ valt. Ena ledet motiveras väl
Rätt alternativ valt. Båda leden motiveras väl. Svaret har gott stöd i texten.
Fråga 3 (nivå 1)
Fel alternativ valt eller endast markerat ett kryss.
Rätt alternativ valt.
Fråga 3 (Nivå1-2)
Besvarat frågan felaktigt eller ej besvarat frågan.
Förberedelse för en av julklapparna framgår av svaret.
Förberedelse för båda julklapparna framgår av svaret.

JAG...

EUM
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
DELPROV B: LÄSFÖRMÅGA
Helhetsbedömning
behöver utveckla min förmåga att: - hitta konkreta uppgifter om sakförhållande som uttrycks i texten eller går lätt att sluta sig till. - förklara innebörd på ett begripligt sätt och reflektera över textens innehåll. - välja exempel ur texten och ge en motivering som fungerar i sammanhanget
hittar konkreta uppgifter om sakförhållanden som direkt uttrycks i texten eller går lätt att sluta sig till. förklarar innebörd på ett begripligt sätt och kan reflektera över textens innehåll. väljer exempel ur texten och ger en motivering som är svag
ger relevanta och motiverade exempel ur texten när sådana efterfrågas. ger självständiga och rimliga förklaringar och argument när egna reflektioner efterfrågas visar förmåga att tolka och dra slutsatser, se sammanhang och/eller göra jämförelser.
ger tydligt formulerade svar som har en logisk uppläggning. drar nytta av texterna och kopplar mina egna reflektioner till dem. sätter argument och förklaringar i relation till hela sammanhanget i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: