Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografens testamente - Europa

Skapad 2018-12-11 09:05 i Östra skolan Falun
Grundskola 4 – 6 Historia Geografi Samhällskunskap
Vi tittar på Geografens testamente - Europa samtidigt som vi gör vår egen resa i Europas natur- och kulturlandskap

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

Eleven ska lära sig om de likheter och skillnader som finns mellan Europas länder och befolkning. Hur skiljer sig förutsättningarna åt beroende på var vi bor? Vi ska också lära oss om hur det kan skilja sig att vara barn i olika delar av Europa samt gemensam övergripande historia.

Hur ska eleven lära?

Genom Geografens testamente - Europa

Genom lärarledd undervisning.

Genom kartboken och digitala kartor.

Genom filmer och videoklipp.

Bedömning;Vad ska bedömas?

Eleven känner till Europas största och viktigaste länder, huvudstäder och andra platser.

Eleven kan använda en kartbok.

Eleven förstår och kan använda några geografiska begrepp.

Eleven känner till vissa skillnader mellan Europas länder.

Eleven känner till grunderna i några länders samhällen.

Eleven känner till hur det kan skilja sig att vara barn i olika delar av Europa,

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning i undervisningen vid utförandet av olika uppgifter och vid en kunskapskoll i slutet av arbetsområdet.

När ska det bedömas?

Bedömningen sker under HT18-VT19

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: