Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den grekiska antiken

Skapad 2018-12-11 09:27 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 7 Historia
Vi lär oss mer om antikens Grekland, demokratins framväxt och dess betydelse för människor nu och under Antiken.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågor att utveckla:

 • Förstå den tid vi lever genom att ha kunskaper om Antiken.
 • Lära sig mer om historiska ord och begrepp, tex att veta vilken tid "Antiken" menas.
 • Förstå olika tider och perioder med hjälp av tidslinjer.
 • Förstå varför Grekland kallas för Europas vagga och kunna återge demokratins framväxt och betydelse fram till idag.
 • Förstå grundläggande demokratiska värden.
 • Känna till några viktiga personer i historien.

Bedömning - vad och hur

Elevens:

 • förmågan att lyssna, aktivt ta del av genomgångar och kunna återberätta detta i olika grupperingar
 • förmågan att kunna uttrycka åsikter med historiska och demokratiska värderingar
 • kunskaper om historiska personer, skeenden, begrepp och förhållanden
 • förmåga att använda historiska begrepp och koppla dem
 • förmåga att kunna se antika drag i vårt samhälle

Vad:

 • Skriftlig individuell uppgift
 • Faktakunskaper

Hur:

 • Ett skriftligt arbete i form av en artikel eller ett reportage som görs efter instruktion
 • Ett muntligt förhör
 • På lektioner i genomgångar och i diskussioner

Undervisning och arbetsformer

Vi har gemensamma genomgångar, filmer, bilder/kort, förklaringar av ord och begrepp, olika grupperingar och diskussioner, EPA, sökning på nätet, skriftlig individuell uppgift med instruktioner i classroom. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: