Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling och anpassningar i naturen

Skapad 2018-12-11 09:34 i Centrumskolan Munkedal
Arbete kring livets utveckling på jorden och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Grundskola 6 Biologi
Från det att tiden på jorden startade, för ungefär 3,5 miljarder år sedan, har det utvecklats många olika djur och växter. Dessa har fått anpassa sig till olika livsmiljöer för att kunna överleva. Hur det hela gått till och vilken roll människan har i det här får du lära dig mer om i vårt kommande projekt "Livets utveckling och anpassningar i naturen".

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din...

begreppsliga förmåga

 • förstå och använda begrepp inom biologi som handlar om livets utveckling och anpassningar i naturen

analysförmåga

 • beskriva och förklara hur saker hänger ihop i naturen och samhället

 

Innehåll

 I det här arbetsområdet får du möjlighet att lära dig mer om...

 • människans beroende av och påverkan på naturen,
 • människans ansvar mot naturen,
 • djurs, växters och andra organismers liv,
 • samband mellan olika organismer,
 • livets utveckling,
 • organismers anpassningar till olika livsmiljöer,
 • hur djur, växter och organismer delas in i grupper. 

 

Användbara begrepp:

evolution, Homo sapiens, neandertalare, förmänniska, fossil, urdjur, däggdjur, utdöd, anpassning, avla, biologisk mångfald, organism, dvala, ekvatorn, fridlyst, ide, idissla, kamouflage, klimat, nationalpark, polarområde, revir, savann, stäpp, tajga, tundra

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom olika arbetssätt. Vi kommer att...

 • ha lärarledda genomgångar och gruppdiskussioner där vi pratar både om livets utveckling på jorden och anpassningar i naturen.
 • läsa om arbetsområdet, göra uppgifter i arbetshäften och se på film.

 

Detta kommer att bedömas...

Din förmåga att...

 • förstå och använda begrepp
 • se samband 

Dina kunskaper om...

 • livets utveckling på jorden
 • hur djur och växter i världen är anpassade till sin miljö
 • hur djur är ordnade och grupperade efter olika egenskaper
 • människans behov och påverkan på naturen

 

Bedömning sker 

 • Genom skriftlig examination
 • Aktiv under lektionstid
 • Skriftligt och muntligt förhör på olika begrepp kopplat till kapitlet

 

Uppgifter

 • film

 • Film

 • Film

 • Film

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Livets utveckling och anpassningar naturen

 • Bi  A 6
Du har ännu inte visat att du har baskunskaper i biologi.
Du har baskunskaper i biologi. Du visar det genom att ge exempel och beskriva hur djur är ordnade och grupperade efter olika egenskaper. I dina beskrivningar använder du biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du visar det genom att ge exempel och förklara på ett utvecklat sätt hur djur är ordnade och grupperade efter olika egenskaper. I dina beskrivningar använder du biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du visar det genom att ge exempel och förklara på ett välutvecklat sätt hur djur är ordnade och grupperade efter olika egenskaper. I dina beskrivningar använder du biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
 • Bi  A 6
Du har ännu inte visat att du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen och vilka följder människans påverkan har för djur och växter.
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver även vilka följder människans påverkan har för djur och växter.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver även vilka följder människans påverkan har för djur och växter.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver även vilka följder människans påverkan har för djur och växter.
 • Bi  A 6
Du har ännu inte visat att du kan berätta om livets utveckling och hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: