Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans

Skapad 2018-12-11 09:51 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Du kommer att bli introducerad till olika typer av danser fredagen den 19 oktober under inriktningen. Efter det kommer du att producera en egen dans, som du kommer att visa mig (jag kommer att filma detta tillfälle, för att använda det i bedömningssyfte.) Du kommer ha ca 4 lektionstillfällen att arbeta med din dans. Du ska välja en låt med ett bra BPM som passar, du ska göra olika rörelser till din låt. Dansen ska vara minst 2 minuter lång. Du kommer även att få skriva en text utifrån hur du ha tänkt i de olika valen till låt och rörelser samt reflektera över denna uppgift du har utfört.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vt kommer vi att kicka igång dans på inriktningen. Vi kommer arbeta med dans. Du kommer även att få en skriftlig uppgift som ligger till grund för ditt betyg. Lycka till!

Innehåll

VT kommer du att få prova på olika danser som och streetjazz. Du kommer även ha ett teoripass så viktigt att du har med dig din Ipad som är laddad.

Under teoripasset kommer du även få en uppgift som går ut på att du ensam eller i grupp ska producera en egen dans med egen koreografi.

Du kommer även att få tid under flera lektionstillfällen att träna på olika kombinationer och steg. Du kommer visa din dans under ett examinationstillfälle under v 46.  Under detta tillfälle kommer jag även att filma för att ha mer betygsunderlag. 

Uppgifter

 • Reflektionsuppgift ang Dansen

Matriser

Idh
Dans HT 18

F
E
D
C
B
A
Dans - takt
Dans och rörelseträning med olika danssteg. Här bedöms hur väl du lyckas hålla takten till musiken.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Har inte försökt delta under lektionerna.
I danser och rörelser- träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser till "viss del" till takt, rytm och sammanhang. Du lyckas komma i takt till och från under dansen, ibland med hjälp av vänner.
Du har inte uppnått alla krav på C nivå
I danser och rörelser- träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang. Du är ofta i takt men tappar bort sig ibland. Du kommer lätt in i takten utan att tveka.
Du har inte uppnått alla krav på A nivå
.I danser och rörelser- träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang. Du är i takt och du är så pass trygg att du kan hjälpa andra att komma in i rätt takt.
Dans - rörelse
Anpassning av rörelser i förhållande till aktivitet och sammanhang. Här ser vi på rörelsemönster i din egen danskoreografi.
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du har ej deltagit eller försökt genomföra de olika dansmomenten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och "anpassar sina rörelser till viss del" till aktiviteten och sammanhanget Dansen är grundläggande och enkla steg.
Du har inte uppnått alla krav på C nivå
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och "anpassar sina rörelser relativt väl" till aktiviteten och sammanhanget. Dansen innehåller fler avancerade rörelser/steg, till exempel olika rörelser och steg. Rörelserna har ett visst flyt men det finns vissa tveksamheter som uppstår.
Du har inte uppnått alla krav på A nivå
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och "anpassar sina rörelser väl" till aktiviteten och sammanhanget. Dansen är avancerade med flera olika steg, du använder dig av hela rummet, dansen är tydlig och följsam.
Reflektion
Din skriftliga reflektion ang din dans, hur du tänkte, utförde den. ligger till grund.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du har inte lämnat in din skriftliga reflektion på teams
DU kan på ett enkelt sätt, sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om din upplevelse och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uppgiften/övningen
Du har inte uppnått alla krav på C nivå
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uppgiften/övningen
Du har inte uppnått alla krav på A nivå
DU kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. DU kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna genomförts
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: