Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smittan

Skapad 2018-12-11 09:57 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 9 Svenska
Årskurs 9 kommer att arbeta med en apokalyptisk thrillerserie i åtta delar. Vi lyssnar, samtalar och diskuterar "Smittan" som handlar om kärlek och katastrof, om lust och lojalitet. Hur ska det gå för Linnea och Yasser när märkliga fall av övergrepp kopplas till ett mycket smittsamt japanska influensavirus som kommer att ställa både relationer och samhället på sin spets? Vem kan man lita på?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

VAD:

 • Förmågan att ta till dig innehållet i serien genom hur väl du deltar i diskussioner och hur väl dina tankar synliggörs.
 • Förmågan att koppla innehållet till vår tid och vårt samhälle samt hur väl du kan se orsakssamband och koppla det du hör till andra texter och egna erfarenheter.
 • Förmågan att välja och använda strategier utifrån textens särdrag, i det här fallet i form av radioteater. 
 • Förmågan att föra resonemang om serien och kopplingar till dess upphovsman, Jessica Schiefauer genom diskussioner eller i text förmedla vad du kommer fram till.

HUR:

 • Bedömning i diskussion som inspelas och i text som återfinns i Classroom.

Undervisning och arbetsformer

Vi lyssnar på ett avsnitt varje lektion (cirka 20-30 minuter). Eleverna har möjlighet att ta anteckningar under tiden. Därefter svarar vi på frågor till avsnittet som ligger i Classroom. Vi lyfter några frågor i klassen i slutet på varje lektion. Vi arbetar även i mindre grupper och diskuterar olika avsnitt. Eleverna använder röstmemo för att spela in sina diskussioner för att därefter lägga dem i Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: