Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa år 6

Skapad 2018-12-11 10:16 i Strömsskolan Lilla Edet
Vi arbetar med Europas geografi, där vi tittar på namngeografi (städer, berg, vatten, gränser, mm). Vi studerar de processer som formar jordytan och hur det påverkar människor och hur vi sedan använder olika naturrresrurser. Hur samspelar människan med naturen och vad får det för konsekvenser på naturen? Vi lär oss att använda kartor och att använda dem för att förstå geografisk information, jämföra länder och annat. Vi läser även boken Fröken Europa där vi har textsamtal mm.
Grundskola 6 Geografi
Europa Vi arbetar med Europas geografi, där vi tittar på namngeografi (städer, berg, vatten, gränser, mm). Vi studerar de processer som formar jordytan och hur det påverkar människor och hur vi sedan använder olika naturresrurser. Hur samspelar människan med naturen och vad får det för konsekvenser på naturen? Vi lär oss att använda kartor och att använda dem för att förstå geografisk information, jämföra länder och annat.

Innehåll

Syfte

 • Utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande
 • Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap
 • Utveckla kunskaper om och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor

 

 • Utveckla sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Kunskapskrav

 • Eleven kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerande sätt
 • Eleven har kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt

 

 • Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll och fungerande struktur samt språklig variation

Centralt innehåll

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor
 • Namn och läge på Europas länder samt viktiga öar, vatten, berg, regioner och orter

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning av deras typiska uppbyggnad och språkliga drag

Konkreta mål

 • Du ska kunna jämföra länderna i Europa utifrån:
 • Yta
 • Naturtyp
 • Befolkningstäthet
 • Naturresurser
 • Statsskick
 • EU
 • Du ska kunna skriva en argumenterande text om varför människor väljer att bo där de bor i Europa.

Upplägg och innehåll

 • Intro med koll av förkunskaper om Europa
 • Gemensamma genomgångar och arbete med begrepp, områden i Europa, kartkunskap
 • Film(er) om Europa – (sli.se)
 • EPA
 • Lärlogg efter varje tillfälle
 • Skriva en argumenterande text om varför människor väljer att bo där de bor i Europa. Du skriver om dina länder.

Bedömning

Bedömningen kommer ske:

 • Genom ditt arbete med planscherna kring dina länder i Europa
 • Genom att du deltar i olika diskussioner, med kamrat och i helklass
 • Genom det individuella testet där du från planscherna ska hitta information och jämföra olika länder utifrån våra huvudfrågor

 

 • Genom processen när du skapar din argumenterande text
 • Genom din färdiga argumenterande text

Matriser

Ge
Geografi Europa

F
E
C
A
Aspekt 1
Du kan ännu inte beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutveckat sätt hänger ihop med var människor bor.
Ny aspekt
Du kan ännu inte använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Du kan ännu inte använda kartor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden.
Ny aspekt
Du har ännu inte baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver ännu inte och jämför på ett bra sätt var de ligger och hur stora de är.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var de ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var de ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var de ligger och hur stora de är.
Ny aspekt
Du har ännu inte baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar ännu inte på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: