Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen - Ugglebo utkast!!!!!!!

Skapad 2018-12-11 10:41 i Höjdens förskola Halmstad
Förskola
Denna GPP ligger till grund för projektet Kroppen. Läsåret 2018/2019

Innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med kroppen under det här läsåret.

 

Varför?

Vi har beslutat  att ha ett gemensamt tema i hela huset och därför kommer alla avdelningar att arbeta med tema kroppen. Vi valde kroppen eftersom det är ett ämne som är konkret och passar barn i alla åldrar.  Barnen ska känna sig inkluderade i temat genom att vi erbjuder olika aktiviteter som passar olika åldrar och intressen.

Efter att vi sett filmen såg vi att barnen intresserade sig för olika kroppsdelar. Vi beslöt att därefter intervjua ett barn i taget av vad han/hon var intresserad av och ville veta mer om. Detta utkristalliserade å tre olika kroppsdelar: Hjärnan, hjärtat och lungorna, skelettet samt öronen. Utefter detta kommer vi att dela in barnen i tre grupper. Vi kommer att prioritera hjärnan. hjärtat och lungorna efter barnens önskemål.

 

Syfte/ Mål:

För barnen: 

 • Vi vill att barnen ska få veta hur deras egen kropp är uppbyggd och fungerar. Genom detta kommer barnen att få lära sig nya ord och begrepp samt fakta som barnen själva får vara med att ta fram. (Vilka begrepp?)
 • Vad vill vi att barnen skall utforska, upptäcka/lära?
 • Vilka förmågor, vilka färdigheter, vilken förståelse vill vi att barnen ska få med sig under projektet?
 

 

För pedagogerna:

 • Vad behöver pedagogerna lära mer om?
 • Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året?
 • Vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

 

Hur?

 • Vi pedagoger introducerar temat kroppen. Vi inspirerar barnen genom att titta på en film om hur man bygger kroppen. 
 • Vi kommer även att ha ett föräldramöte fär vi ska involvera dem i vårt projekt. Vi har även fått sjukhusmaterial och tips om att få besök av en ambulans.

 

Miljö:

Vi vil ha en miljö som bjuder in till lek och lärande. Miljön ska genomsyra temat.

Vi kommer att ha en lärvägg inne på avdelningen som ständigt utvecklas och som visar vad vi arbetar med just nu. Väggen kommer även att användas för dokumentation. Vi ser gärna att ni vårdnadshavare kommer i på avdelningen och tar del av vår verksamhet.

Dokumentation:

Vi kommer att använda vår lärvägg för att sätta upp dokumentation samt använda Unikum för att göra lärloggar på barnen. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: