👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök med NTA låda

Skapad 2018-12-11 10:45 i Tiundaskolan Uppsala
När vi jobbar med Kemiförsök kommer du att arbeta som en kemist. Din uppgift går ut på att undersöka och dokumentera olika pulver. Du ska steg för steg undersöka dessa ämnes egenskaper för att ta reda på vilket ämne de olika pulvren är. Du kommer att göra detta tillsammans med en kompis. Områden vi kommer att arbeta med: -Kemi och kemiska ämnen -Kemins historia samt några viktiga vetenskapsmän/kvinnor -Säkerthetsregler -Löslighet -Blanda och filtrera, blandningar -Kristaller -Ämnenas egenskaper -Värme
Grundskola 4 – 6 Kemi
I denna uppgift kommer du att jobba som en kemist och dokumentera dina experiment steg för steg. Du kommer att lära dig om vad kemi är, vilka säkerhetsregler du måste tänka på och att det mesta vi har runt omkring oss så finns det någon koppling till kemi.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:
-Förutsäga, genomföra och observera undersökningar och experiment
-Diskutera, jämföra och argumentera.
-Samarbeta tillsammans med en annan kamrat.
-Ha ordning på det du jobbar med.
-Dokumentera dina undersökningar och experiment

Efter avslutat arbete ska du:
-Veta vad en hypotes är.

-Kunna partiklars övergångsfaser från fast, flytande till gas.

-Enkelt kunna sortera material efter några egenskaper.

-Veta att ämnen finns i tre formen, fast, flytande och gas.

-Veta hur man tar reda på olika ämnens ph värde

-Känna till några vanliga kemikalier och hur det påverkar hemmet och naturen.Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi Matris åk 4-6, NTA låda

1
2
3
Diskutera och ta ställning
Eleven kan samtala om experimenten och resultatet. Genom resultatet kan även eleven ställa frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om experimenten och resultatet. Genom resultatet kan även eleven ställa frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om experimenten och resultatet. Genom resultatet kan även eleven ställa frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan använda informationen i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökningar
Eleven kan göra en hypotes, genomföra och dokumentera enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta undersökningen systematiskt utifrån. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra.
Eleven kan göra en hypotes, genomföra och dokumentera enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan göra en hypotes, genomföra och dokumentera enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.