👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B

Skapad 2018-12-11 10:51 i Hogstorps skola Uddevalla
Matteborgen 5B
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar vidare med bråk, procent, decimaltal, geometri och de fyra räknesätten

Innehåll

Konkreta mål

Du ska:

 • kunna jobba självständigt, i par samt i grupp.
 • be om hjälp då du inte förstår.
 • delta i matematikdiskussioner.

Undervisning och arbetsformer

Uppstart med genomgång av mål och gemensam diskussion angående ämnet.

Vi har kontinuerligt gemensamma genomgångar där nya delmoment tas upp.

Du arbetar på egen hand och med hjälp av andra löser ni matematikuppgifterna i boken.

Du kommer att få undervisning om:

 • division med minnessiffra
 • att räkna med överslag
 • läsa och skriva bråk
 • hur man räknar ut en del av ett antal
 • jämföra och storleksordna bråk
 • skriva bråk som decimaltal
 • decimaltalets siffrors värde och namn och hur man räknar med dem
 • sätta ut decimaltal på en tallinje
 • vinklar, (räta, spetsiga och trubbiga) grader, gradskivor och vinkelsumma

Läroplanen

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att räkna division med minnessiffra. 
 • Din förståelse hur man använder överslagsräkning och rimlighetsbedömning. 
 • Din förtrogenhet att läsa, räkna, skriva och storleksordna bråk. 
 • Din förmåga att använda decimaltal och kunna skriva bråk som decimaltal. 
 • Din förmåga att använda vinklar, grader, vinkelsumma och gradskiva.

Hur ska det bedömas?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, prov och gemensamma övningar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 5B

När du nått delar av målet.
När du har nått målet,
När du har nått målet med god marginal.
Division
Du ska kunna räkna division med minnessiffra.
Du är osäker på kortdivision.
Du behärskar enklare kortdivision med minnessiffra.
Du visar stor säkerhet vid division med minnessiffra.
Överslagsräkning
Du ska förstå hur man använder överslagsräkning och bedöma om ditt svar är rimligt.
Du visar osäkerhet på överslagsräkning/ rimlighetsbedömning
Du behärskar överslagsräkning och använder dig av det för att se om ett svar är rimligt.
Du inser värdet av att använda dig av överslagsräkning och rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
Bråk
Du kan läsa och skriva bråk, storleksordna dem och räkna med dem.
Du är osäker på bråkräkning.
Du har förmågan att läsa och skriva bråk. Du behärskar dessutom att storleksordna och räkna enkla bråk.
Du behärskar bråken, kan jämföra, storleksordna och räkna med dem.
Decimaltal
Du har förmågan att använda och räkna decimaltal.
Du är osäker på decimaltal.
Du behärskar att storleksordna och räkna enkla decimaltal inom de fyra räknesätten.
Du visar stor säkerhet i att räkna decimaltal inom de fyra räknesätten.
Bråk som decimaltal
Du kan skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal.
Du är osäker på att omvandla bråk till decimaltal.
Du kan omvandla enkla bråk till decimaltal.
Du ser sambandet mellan bråk och decimaltal och kan omvandla dem.
Vinklar - mäta och rita
Du kan mäta och rita vinklar med gradskiva.
Du är osäker på vinklar och grader.
Du behärskar att använda en gradskiva för att rita, mäta eller räkna ut en vinkel.
Du behärskar vinklarna och kan bedöma hur många grader en vinkel är, samt veta att en triangels vinkelsumma alltid är 180 grader.
Vinklar - begrepp
Du känner även till begreppen rät, trubbig och spetsig vinkel och dess grader.
Du är osäker på vinklarna och har svårt att skilja på graderna.
Du kan urskilja vinklarna rät, spetsig och trubbig.
Du känner till att en rät vinkel är 90°, en spetsig mindre än 90° och en trubbig mer än 90°.