Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2018-12-11 11:17 i Rävlanda skola Härryda
Arbete med temat vatten.
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Vi kommer att arbeta med tema "Vatten". Vatten finns runt omkring oss i många former - som den is vi halkar omkring på eller de våta bassänger vi besöker, i dimman över marken och i de vackra snöflingorna som faller ner från himlen. Det kan kännas varmt och kallt. Vatten är nödvändigt för allt levande på vår planet och vi kommer att samtala mycket om hur vi kan göra för att behålla vattnet så rent som möjligt.

 

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar för att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Konkreta mål

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • kunna beskriva med ord/bild vattnets olika egenskaper och former (fast, flytande, gas).
 • kunna beskriva och förklara vattnets kretslopp med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och din egen ritade bild.
 • kunna göra en förutsägelse, följa upp och sammanfatta resultatet (vad kommer att hända? Jag tror att... Vad fick jag för resultat).
 • dokumentera med text/bild arbetsgången i olika experiment.
 • delta i gemensamma diskussioner om vattnets betydelse för livet på jorden.
 • kunna ställa en rimlig hypotes om vad som flyter och sjunker
 • kunna resonera om varför vatten är så viktigt för oss och allt levande

Undervisning

 • Tillsammans se närmare på och upptäcka samband och förändringar i naturen som är relaterade till vatten.
 • Vi kommer att göra experiment med vattnets olika former.
 • Läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.
 • Skapa tillfällen att rita, beskriva och förklara.
 • Träna på att använda ord och naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.
 • Träna på att göra olika förutsägelser (hypoteser), undersökningar (experiment) och sammanfatta resultat.
 • Genom gemensamma diskussioner tolkar vi resultaten tillsammans.
 • Arbeta för att öka förståelsen för hur viktigt vattnet är för allt liv på jorden.
 • Olika ord för vatten som hav, sjö, flod, bäck m.m.

Bedömning

Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper:

 • din förmåga att delta i utförandet av enkla experiment som handlar om vatten.
 • din förmåga att kunna formulera en förutsägelse (hypotes) om vad som kommer att hända i ett experiment.
 • att du kan dokumentera din undersökning med text/bild så att andra förstår.
 • du ska kunna diskutera och samtala om undersökningens resultat med hjälp av din dokumentation.
 • du kan begreppen till vattnets olika former och kan beskriva dem med bild/ord.
 • du kan beskriva vattnets kretslopp.
 • du kan ge exempel på egenskaper hos vatten.
 • du ska kunna samtala om vattnets betydelse för livet på jorden samt om människans påverkan på vattnet.

 

Centrala begrepp: fast (is), flytande (vatten), gas (ånga), kondens, filtrera, avdunstar, kokar, smälter, stelnar, lösning, blandning, ytspänning, H2O, hypotes och vattnets kretslopp.

Öppna frågeställningar: Vad händer om vattnet tar slut på jorden? Kan vattnet ta slut på jorden?

Enskilt: Hur fungerar vattnets kretslopp? Vilka former kan vatten ha?

 

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: