👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grimstaskolan mall exempel idrott

Skapad 2018-12-11 11:28 i Grimstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Idrott och hälsa
Du har säkert lekt lekar ända sedan du lärde dig att gå. Ju större du har blivit, desto mer utvecklade har lekarna också blivit. Så småningom har du kanske börjat med något spel eller någon idrott i en förening. När lekarna utvecklas, och kanske också blir till spel och idrotter, behöver du lära dig att anpassa dina rörelser efter nya förhållanden.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Som en del i att du skall få möjlighet att utveckla din allsidiga fysiska förmåga ska du bland annat få möjlighet att utveckla:

 • glädjen i att röra på dig
 • en god kroppsuppfattning
 • din förmåga att följa regler i olika lekar, spel och idrotter
 • din rörelseförmåga
 • din samarbetsförmåga
 • din förmåga att visa respekt och ta hänsyn till dina med- och motspelare
 • din förmåga att utföra rörelser på ett säkert sätt

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer att arbeta både individuellt, i par, i mindre grupper samt i helklass. Vi varvar teori och praktik. 
 • Vi prövar olika lekar där moment som pricka och växla roller finns med
 • Vi lär oss hur ett lagspel är uppbyggt med anfall - försvar, passning - mottagning, att vara spelbar m

Vad ska du lära dig?

se lärandematris

 

Hur ska du visa att du har lärt dig

 • Jag bedömer hur du deltar i lekar och spel och samspelar med andra under lektionerna
 • Du får visa upp hur du anpassar dina rörelser leken, spelet med bollar.
 • Du får visa dina kunskaper i hur du växlar roller i ngn strategilek
 • Svara på frågor och delta i diskussioner om ord och begrepp 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
VT 2018 åk 5: Lekar, spel och idrotter med boll

-->
-->
-->
-->
Anpassa rörelser - lekar och spel
Din förmåga att anpassa och kontrollera dina rörelser i samspel med bollen.
Du har svårt för att kasta och fånga bollen. Du försöker dribbla med bollen.
Du kan använda ett par olika tekniker för att passa eller skjuta. Du kan oftast fånga bollen. Du kan dribbla bollen i din egen takt.
Du använder kastar och skjuter med god teknik. Du fångar bollen med god teknik. Du kan dribbla bollen i högre fart och med vissa riktningsförändringar.
Du använder ändamålsenlig teknik när du kastar och skjuter. Du fångar bollen med god teknik och du klarar av att ta emot bollen på ett bra sätt i rörelse. Du tänker på hur du ska passa bollen för att mottagaren ska kunna fånga den på ett bra sätt: ögonkontakt och lagom kraft i kastet. Du kan anpassa farten när du dribblar och har god kontroll i olika riktningsförändringar.
Deltar i lekar och spel
Din förmåga att delta i samt anpassa rörelser i lekar och spel i samspel med andra.
Du är ombytt och deltar i leken/spelet, men är passiv (står ofta stilla) och samspelar ytterst lite med andra.
Du deltar aktivt i leken/spelet och tar en del egna initiativ. Du samarbetar med samma personer hela tiden. Du följer till stor del lekens/spelets regler.
Du deltar aktivt i leken/spelet och tar många egna initiativ. Du samarbetar med flera personer i laget. Du följer lekens/spelets regler.
Du deltar aktivt i leken/spelet och använder dig av olika strategier för att få flyt i spelet. Du samspelar med alla i laget, oavsett vem det är. Du följer lekens/spelets regler och är en schysst medspelare och motspelare.