Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva recension

Skapad 2018-12-11 11:50 i Furudals skola Rättvik
Grundskola 9 Svenska
Är den nya skräckfilmen på bio något att se? Vad handlar den sista Harry Potter-boken om? Verkar det nya dataspelet ”Kings and dragons” spännande? En recension läser vi när vi vill få reda på vad andra tycker och tänker om till exempel en film, bok eller konsert. En recension är ganska lätt att känna igen. Den består dels av en presentation av verkets innehåll, dels av ett personligt omdöme. I recensionen varvas fakta med åsikter. Om det är en bok som recenseras inleds texten ofta med en sammanfattning av handlingen. Därefter tycker skribenten till om boken på olika sätt till exempel genom att föra fram tankar om karaktärerna, budskapet och språket. Vem som helst kan skriva en recension. Har du tagit del av något som du vill tycka till om?

Innehåll

Recension
Huvudrubrik
Välj en rubrik som berättar någonting om det du recenserar samtidigt som den lockar till sig läsare.
Inledning
Börja gärna intresseväckande till exempel med egna tankar, en fråga eller ett citat. Redovisa vad det är du ska recensera. Uppge upphovsmannens namn.
Innehåll
Berätta kortfattat om handlingen och karaktärerna.
Fakta och jämförelser
Ge läsaren intressanta fakta om filmen eller boken och gör jämförelser med andra filmer eller böcker.
Åsikter
Tyck till om till exempel handlingen, karaktärerna, budskapet, språket och skådespelarprestationerna. Du kan avsluta din recension med ett sammanfattande omdöme.
Namn
Eftersom en recension till stor del bygger på skribentens egna åsikter är det av intresse för läsaren att få veta vem som har skrivit texten. En annan recensent kanske tycker något helt annat.

Uppgifter

  • Skriva recension

Matriser

Sv
Recension

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en recension.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en recension.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en recension.
Innehåll
Elevens tankegång framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Elevens tankegång framgår tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgarresonemanget.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och inledning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av recensionen.
Ordvalet är varierat och passar en recension. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av krönikan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter recensionen t.ex. genom användning av liknelser och metaforer. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Sv
Recension av bok eller film

E
C
A
Relevanta inslag
Din recension innehåller inslag om hör till saken, de flesta utvecklas något
.Din recension innehåller relevanta uppslag,egna synpunkter och åsikter som utvecklas.
Genrens möjligheter utvecklas.
Exempel och detaljer
Innehåller exempel och/eller detaljer.
Innehåller träffande exempel och detaljer med betydelse för helheten.
Har en god balans mellan detaljer-översikt, personlig-allmänt.
Textens uppbyggnad och språkbruk
Uppbyggnaden är i huvudsak tydlig. Du har en del talspråksformer och visar att du i stort behärskar skrivreglerna.
Uppbyggnaden är tydlig.Du har inga talspråksformer, ett till viss del varierat språk och visar att du kan tillämpa skrivreglerna väl.
Uppbyggnaden är väl vald med tanke på ämnet. Du har ett väl fungerande språk med variation och träffsäkerhet.
Budskap
Eleven utgår från egna erfarenheter, olika livsfrågor och tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor, och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: