Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debatt och argumentation

Skapad 2018-12-11 11:55 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 6 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska under en längre tid träna på förmågan att övertyga andra om sin åsikt, att presentera sin åsikt för andra och att respektera andras åsikter kring olika ämnen

Innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med muntliga debatter återkommande under en längre period.

Hur?

Vi kommer att ha debatt i små grupper, större grupper och så småningom i helklass. 

Varför? 

Se Centralt innehåll

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske efter varje debatt via matrisen eller ett skriftligt omdöme i denna planering. Detta omdöme förs så småningom över i den stora, övergripande matrisen för ämnet. 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv
  • söka information från olika källor och värdera dessa.
    Sv

Matriser

Sv SvA
Debatt och argumentation

F
E
C
A
Realia och skriva
Samla fakta Formulera åsikter Anpassa språket Förtydliga
Arbetar inte fram argument
Samla in fakta kring ett ämne och omformulera till argument
Samla in fakta kring ett ämne och omformulera till argument
Samla in fakta kring ett ämne och omformulera till argument
Tala
Deltar inte i debatten
Deltar i debatt
Deltar aktivt i debatt
Deltar aktivt i debatt och är drivande
Tala
Tydlighet Anpassa språket Förklara
För inte fram sina åsikter begripligt
För fram åsikter på ett begripligt sätt
För fram åsikter på ett korrekt, nyanserat och tydligt sätt
För fram åsikter på ett säkert, välformulerat sätt med tydligt sammanhang och är uppmärksam på mottagaren
Lyssna
Visar ointresse kring debatten
Lyssnar på de andra
Lyssnar aktivt för att se om båda sidors påstående håller
Lyssnar aktivt för att se om båda sidors påstående håller och är uppmärksam på hur språk används i olika situationer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: