Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Affärsidé, produkt, varumärke, servicekoncept, prövning branschkunskap

Skapad 2018-12-11 12:12 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Handel
Följande uppgift skall handla om Affärsidé, produkt, varumärke och servicekoncept. Börja med att läsa kapitel 2 i Era böcker sid 27 - 41. Sedan skall Ni välja ut tre stycken affärsidéer som tilltalar Er och skriva ner dem och vilket företag som de tillhör. Därefter skall Ni ta reda på dessa företags kärnprodukt, kringprodukt och metaprodukt. Fortsätt sedan med att ta reda på företagens varumärke. Avslutningsvis berättar Ni hur företagens servicekoncept ser ut. Er sammanställning av dessa tre företags 4 delar får Ni gärna redovisa med text och inklistrade bilder i ett Word dokument. Uppgiften berör följande centrala innehåll i kursen: • Informationssökning och informations-bearbetning, till exempel via internet. • Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: