Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och pengar

Skapad 2018-12-11 12:46 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Vi ska arbeta med pengars värde och vad vi använder dom till. Vi ska även arbeta med analog och digital klocka och med tidsuppfattning.

Innehåll

Konkretiserade mål för arbetet:

Se syfte från läroplanen

Utifrån förmågecirkeln ska vi arbeta med:

Ansvar och reflektion

Undervisning

Tid och pengar enheter för tid. Timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.

Mäta och uppskatta olika tidsskillnader på klockan.

Pengars värde och användning och hur de växlas. Digitalt betalningssätt.

 

Arbetssätt

Använda konkret material såsom tidtabeller, klocka och pengar som hjälp för att göra beräkningar.

Elevinflytande

Se kopplingen till läroplanen kapitel 1 och 2

Bedömning utifrån kunskapskrav

Eleven kan med olika grader av stöd avläsa klockan digitalt och analogt.

Eleven kan göra beräkningar angående tidsskillnader och kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och kan ge förslag till lösningar.

Eleven kan läsa av en tidtabell i pappersform och på nätet.

Eleven kan läsa tv- program.

Eleven ska känna igen olika valörer av pengar och kunna göra enkla uträkningar.

Eleven ska kunna resonera om rimlighet när det gäller priser, tider och annan matematisk information.

Kopplingar till läroplanen

 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.
  Ma  7-9
 • Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.
  Ma  7-9
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: