Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ZOZO

Skapad 2018-12-11 13:10 i Forssaklackskolan Borlänge
Filmen Zozo handlar om en tioårig pojke och hans traumatiska upplevelser av krigets Beirut. Han förlorar hela sin familj och kommer ensam till Sverige där han har sina farföräldrar som redan bott i Sverige en tid. Här möter han en ny värld och tvingas lära sig att leva i en ny social gemenskap. Det är ett många gånger svårt möte även om farfar gör allt han kan för att hjälpa Zozo på bästa tänkbara sätt. Sverige visar sig inte alltid vara det paradis han drömt om och längtat efter.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Filmen Zozo handlar om en tioårig pojke och hans traumatiska upplevelser av krigets Beirut. Han förlorar hela sin familj och kommer ensam till Sverige där han har sina farföräldrar som redan bott i Sverige en tid. Här möter han en ny värld och tvingas lära sig att leva i en ny social gemenskap. Det är ett många gånger svårt möte även om farfar gör allt han kan för att hjälpa Zozo på bästa tänkbara sätt. Sverige visar sig inte alltid vara det paradis han drömt om och längtat efter.    

Innehåll

Vi ser filmen Zozo och skriver sedan  en enskild reflekterande text om den.

Uppgifter

 • Skrivuppgift Zozo

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Lgr11 bedömningsmatris 3, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Se kopplingar mellan texters budskap och egna erfarenheter.
Reflekterar kring det upplevda* och framför egna åsikter. Gör enkla kopplingar till egna erfarenheter
Reflekterar kring det upplevda* och visar på egna tankar och åsikter kring ämnet. Kopplar det upplevda* till egna erfarenheter.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Reflekterar kring det upplevda*, argumenterar för den egna åsikten utifrån faktakunskaper och egna erfarenheter.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda* genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter. Sätter in det upplevda i olika sammanhang. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Drar paralleller, ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift.
 • SvA
Uttrycker dig med ett enkelt språk genom att skriva tex enkla sammanhängande texter. Behöver hjälp med att får en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig oftast klart och tydligt genom att tex skriva texter av olika slag. Uttrycker dig om väl bekanta ämnen så andra förstår budskapet, t.ex. genom texter som förmedlar information, åsikter, erfarenheter eller händelser. Utvecklar ditt budskap genom att tex beskriva, förklara och förtydliga. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig tydligt med ett varierat språk tex genom att beskriva/motivera/förklara i olika slags texter. Uttrycker dig om olika ämnen så andra förstår budskapet . Tex genom texter som förmedlar information, åsikter, erfarenheter eller händelser. Det finns en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt så andra förstår. Utvecklar innehållet genom att beskriva, förklara och motivera med ett varierat språk utifrån olika situationer. Det finns en medveten, tydlig "röd tråd" och struktur i dina texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: