Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2018-12-11 13:17 i Långsjöskolan Norrtälje
Organisk kemi
Grundskola 7 – 9 Kemi
Grundämnet kol är en viktig byggsten i allt levande på Jorden. Det finns många olika kolföreningar, bl.a. alkoholer och organiska syror. Rent kol hittar vi t.ex. i diamant och grafit. I det här arbetsområdet kommer vi att titta närmare på kolets egenskaper och dess påverkan på omvärlden.

Innehåll

Vad ska jag lära mig? (Lärande mål)

 • diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, skilja fakta från värderingar
 • genomföra undersökningar utifrån givna planeringar, använda utrustning på ett fungerande och säkert sätt. Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser med koppling till dina kemikunskaper.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara och resonera om processer som sker i vardagen och i samhället. Förklara hur materiens kretslopp kan se ut, med kolet som exempel.
 • föra resonemang om hur vår användning av energiresurser påverkar miljön och vad som kan bidra till hållbar utveckling.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Du visar dina kunskaper genom lektionsarbete, ett antal lektionsuppgifter som ska lämnas in för bedömning samt ett skriftligt prov.

Formativ

 • Exempel på planerad bedömning för lärande (t.ex. kamratbedömning, självbedömning mm)
 • Exempel på återkoppling i syfte att utveckla undervisning

Summativ

 • labbrapporter
 • PowerPoint med bilder och förklarande text om kolets kretslopp
 • skrivuppgift om centrala begrepp

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Genomgångar, övningsuppgifter, diskussionsuppgifter, filmer m.m.
 • Centralt innehåll, se kopplingar till läroplanen

Uppgifter

 • Prov Organisk kemi

 • Aktivt kol

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi åk 8 - Organisk kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper om kolföreningars uppbyggnad och egenskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om kolföreningars uppbyggnad och egenskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om kolföreningars uppbyggnad och egenskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Faktakunskaper
-samband - resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla kemiska processer och samband i naturen (ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa kemiska processer och samband i naturen(ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa kemiska processer och samband i naturen(ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Undersökningar
-genomförande
Du kan genomföra undersökningar och använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och använda utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar
-slutsatser
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller/teorier.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller/teorier.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller/teorier.
Undersökningar
-dokumentation
Din dokumentation är enkel.
Din dokumentation är utvecklad.
Din dokumentation är välutvecklad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: