Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i No/Te och samhälle, förskoleklass.

Skapad 2018-12-11 13:29 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola F NO (år 1-3)
Tillsammans med eleverna utforskar och beskriver vi företeelser och samband i samhälle, natur och teknik.

Innehåll

Syfte

"Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen ska även utmana och stimulera elevernas intresse för olika tider, platser och kulturer" (Lgr 11).

Under läsåret kommer vi att gå igenom följande:

 • Samhälle med arbetsområdena: skolan, kompisar, regler, här bor jag, min familj i nutid och förr i tiden, här bor vi, trafik, yrken, miljö, viktiga dagar t.ex. FN-dagen och barnkonventionen.
 • Natur med arbetsområdena: årstider, höst, vinter, sommar, vår, djur, växter och bär, tema vatten.
 • Teknik med arbetsområdena: Vad är teknik? Det rullar, snurrar, flyger, svävar och faller. Jag är en robot.

 

Arbetssätt:

 • faktaläsning, samtalsbilder, undersökningar, experiment, lekar, skapande, sånger och filmer
 • arbetsboken "Förskoleklass/samhälle/natur/teknik

 

Bedömning:

Hur aktiv och engagerad du är i undervisningen och visar att du kan.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: