👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En meter bräda!

Skapad 2018-12-11 13:41 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Slöjd
En meter bräda ska bli en sittmöbel.

Innehåll

En meter bräda! Eleven ska utveckla och designa en sittmöbel av max en meter bräda av furu. Eleven ska utifrån egen skiss göra en ritning på en sittmöbel. Kraven till arbetet är att hela metern av brädan ska användas och höjden på sittmöbeln ska vara minst 15 cm. Det ska finnas minst en sammanfogning med i arbetet och sittmöbeln ska ha en stabilitet som gör att den ska hålla för att sitta på. I inledningen kommer vi att gå igenom olika konstruktioner utifrån hållfasthet och design.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9