Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Hållbar utveckling Ht 18

Skapad 2018-12-11 14:07 i Rävlanda skola Härryda
Handlar om energianvändning, jordens naturresurser med särskilt fokus på vatten, val och prioriteringar som påverkar miljön
Grundskola 5 Kemi
Jordens befolkning blir större och större och vi har bara ett jordklot. Om alla lever som vi, hur många jordklot behövs då? Hur påverkar människan miljön? Vilka bra miljöval kan du och jag göra?

Innehåll

Syfte

Vi ska få kunskaper om vår livsstils betydelse för miljön och hur vi kan få en hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Aktiviteter/Arbetssätt

Vi tittar på olika filmer om naturresurser på jorden och i vardagen, vattnets kretslopp, fossilt bränsle, växthuseffekten, återvinning, utsläpp av skräp och micro plaster i haven och kroppens behov att energi.

Vi kommer att diskutera hållbar utveckling och hur vi själva kan bidra till den.

Vi kommer att söka information via nätet.
I temat ingår även argumentation och skrivuppgifter.

Det här ska du visa att du kan

Du ska kunna diskutera frågor som rör människans beroende av och påverkan på naturen.
Du ska kunna ge exempel på olika typer av energikällor och hur de påverkar vår miljö.
Du ska kunna diskutera energianvändningen i vår vardag och hur vi kan göra för att minska energianvändningen.
Du ska kunna redogöra för vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp
Du ska kunna redogöra för hur man kan hushålla med energi i hemmet, energismarta tips.
Du ska kunna grunderna i sopsortering och kunna redögöra för varför man ska återvinna sopor.
Du ska kunna redogöra för hur fotosyntesen går till.
Du ska kunna förklara hur energin i maten påverkar din kropp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6

Matriser

Ke
Bedömningsmatris för Hållbar utveckling

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Diskutera
Du behöver utveckla din förmåga att samtala om och diskutera utvecklade frågor som rör hälsa, ekologisk hållbarhet, energi och miljö genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, ekologisk hållbarhet, energi och miljö genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen framåt.
Biologiska begrepp
Du behöver utveckla dina kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Energikällor
Du behöver utveckla din förmåga att förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Kemiska samband
Du behöver utveckla din förmåga att resonera om mat, bränslen och frågor om hållbar utveckling
Du kan föra ett resonemang om mat, bränslen och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: