Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1-3

Skapad 2018-12-11 14:19 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 1 – 3 Teknik
Tekniska lösningar i vardagen, konstruktionsarbeten och dokumentation genom skisser, modeller och texter (v 2-4).

Innehåll

Om området

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen. Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter.

Skolans värdegrund och uppdrag

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga och tekniska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förmågor att utveckla

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Centralt innehåll

 • Tk 1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk 1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk 1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk 1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk 1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk 1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk 1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov

Konkreta mål

 • Eleven kan ge 10 exempel på tekniska lösningar i köket (åk 1).
 • Om jag får material och en given konstruktion kan jag komma med idéer på hur konstruktionen kan byggas (åk 2).
 • Jag kan göra en enkel skiss av min idé innan jag börjar konstruera den givna konstruktionen (åk 2).
 • Jag kan beskriva fyra olika hållfasta, stabila konstruktioner i vardagen. Jag kan förklara varför de är stabila (åk 3).

Såhär ska vi göra

 • Titta på film
 • Läsa och diskutera kring texter
 • Konstruera efter ritning
 • Undersöka och dokumentera
 • Ha kooperativa övningar
 • Redovisa
 • Rita

Såhär kommer vi bedöma ditt arbete

Aktivitet och delaktighet i diskussioner och aktiviteter.

Hur väl du kan beskriva och ge exempel på det vi efterfrågar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik åk 1-3

Åk 1

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Jag kan...
beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
Eleven kan ge ett exempel på en enkel teknisk lösning i köket.
Eleven kan ge 10 exempel på tekniska lösningar i köket.
Eleven kan ge 10 exempel på tekniska lösningar i köket. Eleven kan beskriva den historiska utvecklingen av ett av föremålen.

Åk 2

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Jag kan...
genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Jag kan genomföra ett enkelt konstruktionsarbete genom att följa en ritning.
Om jag får material och en given konstruktion kan jag komma med idéer på hur konstruktionen kan byggas.
Jag har en egen idé på någon konstruktion och hur den skulle kunna byggas.
Jag kan...
göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter.
Jag kan rita av min konstruktion efteråt.
Jag kan göra en enkel skiss av min idé innan jag börjar konstruera den givna konstruktionen.
Jag kan göra en enkel skiss av min idé innan jag börjar konstruera. Jag ritar om min skiss om jag behöver ändra min konstruktion.

Åk 3

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Jag kan...
på ett enkelt sätt beskriva och förklara några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen.
Jag kan ge exempel på en enkel hållfast stabil konstruktion i vardagen.
Jag kan beskriva fyra olika hållfasta, stabila konstruktioner i vardagen. Jag kan förklara varför de är stabila.
Jag kan beskriva fyra olika hållfasta, stabila konstruktioner i vardagen. Jag kan förklara varför de är stabila. Jag kan ge exempel på hur man skulle kunna göra andra konstruktioner i vardagen mer stabila och hållfasta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: