Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serietider

Skapad 2018-12-11 14:24 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola F – 3 Slöjd
Bygg en låda och dekorera med en figur du gillar.

Innehåll

Vad?

Bygg en låda och fundera på vad du gillar för figurer som du kan dekorera din låda med.

Hur?

 • Du kommer få praktiska genomgångar av varje moment som du sedan genomför tillsammans med din slöjdgrupp.
 • När du kommit igång med din låda kommer ni i gruppen att bygga en minilåda parallellt för att repetera det vi har gått igenom.
 • Du kommer att (ytbehandla) måla din lådan.
 • När vi ska dekorera lådan med figurer kommer du att få lära dig tekniken decoupage. 
 • Under arbetets gång diskuterar vi olika dilemman (saker som vi funderar på) som uppstår under projektet. Vi pratar även om hur seriekulturen påverkar oss.
 • I din loggbok berättar du om vad och hur du gör och vi hjälps åt om du tycker det är svårt.
 • Vi utvärderar projektet tillsammans när alla är klara.

Varför?

 • Du utvecklar din förmåga att använda slöjdens olika verktyg, material och tekniker.
 • Genom samarbete där du både stödjer och tar hjälp av andra ökar både din egen och dina kamraters självkänsla och er kunskap fördjupas. Och du blir glad över att både du och dina kamrater lyckas med era arbeten.
 • Genom repetion blir du ännu kunnigare i att lösa problem på egen hand.
 • Det blir ett tillåtande klimat i klassrummet om alla känner att det är ok att fråga och diskutera det man undrar över.
 • När vi funderar kring olika kulturella fenomen (i detta fall serier) utvecklas förmågan till kritiskt tänkande.
 • Du utvecklar din förmåga att dokumentera ditt arbete.
 • När du utvärderar ditt projekt lär du dig att reflektera över hur din arbetsinsats påverkar resultatet och hur olika färger och figurer påverkar uttrycket av ditt alster.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: