Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellanmål på olika sätt

Skapad 2018-12-11 14:49 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
I detta initiala arbetsområde kommer undervisningen att undersöka, hantera och reflektera över uppbyggnaden hos en balanserad måltid.

Innehåll

Att skapa balanserade måltider

Detta arbetsområde utgår delvis från förra terminens undervisning. Du som elev antas känna till grundläggande fakta om våra livsmedel och deras funktion i vår kropp. Du behöver även känna till hur och vilka källor som kan ge dig pålitilig olika sorters fakta.

Under några av terminens veckor kommer du att ges tillfälle att träna på detta genom undervisningens olika val av livsmedel, genom att prova olika smaker och kombinationer i en måltid. Du kommer att få göra olika sorters arbetsuppgifter och träna att göra val. på olika sätt Du som elever ska ges tillfälle att träna på olika förmågor i skolarbetet, och specifikt i ämnet Hkk, genom att ta reda på fakta om olika produkter och livsmedel samt ur förpackningen kan visa närinings- och energiinnehåll.

 

Uppgifter

 • Våra vitaminer och mineraler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Förmågor i Hkk

PLANERA

Att i förväg ta reda på och definiera fakta, de kunskaper och färdigheter som krävs för att planera vanligt förekommande aktiviteter i livet i hem och familj. Att lära sig att välja en lämplig strategi i olika sorters situationer kring arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. Att i förväg tänka ut hur olika sorters aktivitet kan organiseras i livet i hem och familj.
E
C
A
Innan val
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du har i huvudsak förmågan att ta reda på och använda relevanta fakta, kunskaper och färdigheter. Du har i huvudsak en fungerande förmåga att förutse, förstå och använda strategier av olika slag för att lösa problem av olika karaktär.
Du har en relativt väl fungerande förmåga att ta reda på och använda relevanta fakta, kunskaper och färdigheter. Du har en relativt väl fungerande förmåga att förutse, förstå och använda strategier av olika slag för att lösa problem av olika karaktär.
Du har en väl fungerande förmåga att ta reda på och använda relevanta fakta, kunskaper och färdigheter. Du har en väl fungerande förmåga att förutse, förstå och använda strategier av olika slag för att lösa problem av olika karaktär.
Pågående arbete
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du har i huvudsak utvecklat ett kunnande som rör mat och måltider i allmänhet. Du kan i huvudsak beskriva konsekvenserna av olika val utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.
Du har Relativt väl utvecklat ett kunnande som rör mat och måltider i allmänhet. Du kan relativt väl beskriva konsekvenserna av olika val utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.
Du har väl utvecklat ett kunnande som rör mat och måltider i allmänhet. Du kan väl beskriva konsekvenserna av olika val utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.

Hantera

Att i en valfri aktivitet utgå ifrån relevanta fakta, kunskaper och färdigheter. Att hantera och klara av det som krävs för att hantera livet i hem och familj. Att klara av att genomföra olika situationer utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. Att handha olika sorters situationer i livet i hem och familj; att sköta och utföra olika uppgifter som finns i livet i hem och familj.
E
C
A
Innan val
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du kan i huvudsak utgå ifrån relevanta fakta, kunskaper och färdigheter innan du väljer strategi i olika situationer. Du väljer i huvudsak fungerande arbetssätt och metoder i relation till perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.
Du klarar relativt väl av att utgå ifrån relevanta fakta, kunskaper och färdigheter innan du väljer strategi i olika situationer. Du gör dina val på ett relativt välmotiverat sätt. Dina arbetssätt och metoder i relation till perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.
Du klarar väl av att utgå ifrån relevanta fakta, kunskaper och färdigheter innan du väljer strategi i olika situationer. Du gör dina val väl på ett välmotiverat sätt. Dina arbetssätt och metoder i relation till perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.

Värdera

Att i en valfri aktivitet och utifrån relevanta fakta, kunskaper och färdigheter kunna värdera varför en viss sorts aktivitet krävs för att hantera livet i hem och familj. Att klara av att genomföra olika situationer utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. Att utvärdera resultatet av olika sorters val och aktiviteter.
E
C
A
I valsituationer
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
 • Hkk  1-6
Du kan i huvudsak beräkna konsekvenserna i en aktivitet utifrån olika sorters fakta, kunskaper och färdigheter. Genom att planera och hantera kan du i huvudsak värdera olika sorters aktiviteter sett ur perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan relativt väl beräkna konsekvenserna i en aktivitet utifrån olika sorters fakta, kunskaper och färdigheter. Genom att planera och hantera kan du relativt väl värdera olika sorters aktiviteter sett ur perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan väl beräkna konsekvenserna i en aktivitet utifrån olika sorters fakta, kunskaper och färdigheter. Genom att planera och hantera kan du väl värdera olika sorters aktiviteter sett ur perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: