Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2018-12-11 15:01 i Fajansskolan Falkenberg
Ett arbete om vad Lag och Rätt innebär
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap
Vad avgör om en händelse är ett brott? Vad händer om man bryter mot lagen? Vad är skillnaden mellan regler och lagar? Vad gör polisen? I detta arbetsområdet kommer vi bland annat att få svar på dessa frågor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Efter arbetet ska du kunna svara på följande frågor;

Varför finns det lagar?
Varför straffar vi brottslingar?

Varför begår människor brott?

Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet?

Vad har vi för rättigheter och skyldigheter i Sverige?

Bedömning - vad och hur

När du svarar på frågorna ovan ska du använda dig av de begrepp som hör till ämnet och kunna beskriva samband mellan brott och straff, samt resonera om vilka följder ett brott kan få för olika individer.

Du ska också kunna berätta om någon rättighet och skyldighet du har som medborgare i Sverige.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • läsa texter i boken upptäck Samhälle
 • diskutera olika frågor
 • se på film
 • arbeta med ord och begrepp
 • träna på att beskriva samband
 • få besök av polisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: