Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 åk 9 Ma Funktioner, Algebra och Procent

Skapad 2018-12-11 15:21 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Funktioner & Algebra

Du skall kunna beskriva en funktion och förstå vad en linjär funktion är. Du skall kunna tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler.

Du skall behärska formler som beskriver linjära funktioner, propotionaliteter, geometriska mönster och talföljder samt kunna använda räta linjens ekvation. Du ska kunna beskriva procentuella andelar/förändringar, och om de är små - förändringar i promille. Du ska också kunna uttrycka ökningar/minskningar med en förändringsfaktor. Du ska kunna ställa upp en ekvation för att ta reda på en procentuell förändring.

Innehåll

HT-18 Funktioner, Algebra och Procent för 9b Ht-18

 

Mål för elev

Du skall bli bättre på  

 • Problemlösningsförmågan (P) - formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. 
 • Begreppsförmågan (B) - Använda och analysera matematiska begrepp.
 • Kommunikationsförmågan (K) - kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk.

Innehåll

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Kvadreringsregler och Konjugatregeln.

Genomförande

Arbetet kommer att varvas med genomgångar, enskilt arbete men även gruppuppgifter där man tränas att resonera och analysera. Prov blir under Höstterminen 2018

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom olika övningar under lektionstid samt genom ett prov.

Kursplanemål

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • Kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk”

Matriser

Ma
Jä ht 18 åk 9 Ma Funktioner, Algebra och Procent

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Metod
Resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: