Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden - ht 2018

Skapad 2018-12-11 15:24 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Historia
Kanske skulle staden klara sig. Portarna i stadsmuren var stängda och ingen fick komma in. Runt om staden härjade pesten, och alla var rädda för att sjukdomen skulle komma in. På murarna stod beväpnade vakter och sköt med pil mot den som vågade sig på att försöka tränga sig in. Denna hemska höst år 1350 gick folk till kyrkan för att be till Gud om att få slippa pesten. Kyrkan var fylld av människor och bönerna och psalmerna tystnade aldrig. Men det hjälpte inte. En kväll hördes ett vrål utanför på gatan. En man rusade fram och tillbaka och ropade förtvivlat:

- Jag har fått bölder! Jag har fått bölder!

Alltså hade någon smittad ändå kommit in... Hur skulle det gå nu?

Om den stora pesten, Digerdöden, kommer du att få veta mer i vårt arbete. Du kommer också att få lära dig om människors olika levnadsvillkor samt om hur den svenska staten växte fram, vad Hansan och Kalmarunionen var. Till sist kommer du att få läsa om Stockholms blodbad och vilka orsaker det hade och vilka konsekvenser det fick.

Innehåll

Syfte

Målet med arbetet är att du ska känna till följande:

 • Veta hur man levde och bodde under Medeltiden
 • Känna till om klosterväsendet och livet i ett kloster
 • Kristendomens införande
 • De fyra stånden och vad de innebar
 • Hur städerna började växa fram
 • Vad Hansan var
 • Riddarväsendet
 • Digerdöden
 • Hur och varför de första lagarna kom till
 • Några olika kungar och drottningar
 • Kalmarunionen - Vad var det?
 • Stockholms blodbad

Hur ska vi jobba:

 • Gemensamma genomgångar för att få överblick och sammanhang
 • Vi läser texter på espresso där vi även använder begreppslistor och filmer
 • Du kommer att få läsa faktablad om olika händelser under Medeltiden
 • Du kommer att få skriva egna faktatexter 
 • Vi ser på filmer och diskuterar dem
 • Vi läser böcker och berättelser kopplade till Medeltiden

Detta kommer jag att bedöma:

 • Din förmåga att använda dina kunskaper i olika sammanhang ex diskussioner och samtal om hur det var att leva under den här tiden
 • Din förmåga att kunna göra någon eller några jämförelser mellan denna tid och nutid
 • Din förmåga att skriva utvecklande och förklarande texter och texter med så mycket egna ord som möjligt
 • Din förmåga att skapa en text där ord och bild samspelar

Bedömningen sker vid:

 • Arbetet på lektionerna
 • bedömningsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia åk 4-6, (ny)

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda en historisk referensram
Tolka tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • Hi
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Reflektera
 • Hi
 • Hi
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka och tolka
 • Hi
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Reflektera och tolka
 • Hi
 • Hi
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Granska, tolka och värdera
 • Hi
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Granska, tolka och reflektera
 • Hi
 • Hi
.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Analysera och använda begrepp
 • Hi
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: