Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik mattespanarna 5A Ht 18

Skapad 2018-12-11 15:32 i Rävlanda skola Härryda
Mattespanarna, År 5. Furulundsskolan
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Mattespanarna, samt med en hel del praktiskt material.

Innehåll

Syfte

Aktivitet/arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Mattespanarna, samt med en hel del praktiskt material. Tester görs regelbundet i form av diagnoser, samt prov. Vid behov arbetar vi med extra anpassningar. Du kommer att få undervisning om:

 • hur man storleksordnar decimaltal och bråk
 • decimaltal, med heltal, tiondelar, hundradelar och tusendelar
 • addition och subtraktion med decimaltal
 • uppskattning och överslagsräkning
 • skala, förstoringar och förminskningar
 • enheterna inom längd, vikt och volym, samt kunna växla mellan dessa
 • prefix
 • sannolikhet, proportionalitet och kombinatorik

 

Det här ska du visa att du kan.

 • Storleksordna decimaltal och bråk.
 • Använda addition och subtraktion med decimaltal.
 • Förstora och förminska inom skala.
 • Använda och omvandla våra vanligaste måttenheter.
 • Använda sannolikhet, proportionalitet och kombinatorik.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik mattespanarna åk5 ht18

På väg mot godkända kunskaper
Godkända kunskaper
Tallinjen
Din förmåga att storleksordna heltal, samt decimaltal.
Arbetar med målet.
Målet uppnått
Skala
Har förmågan att göra förstoringar och förminskningar inom skala.
Arbetar med målet.
Målet uppnått
Måttenheter
Din förmåga att använda och omvandla våra vanligaste måttenheter. (m, km, mil, l., dl, cl, ml, kg, hg, g)
Arbetar med målet.
Målet uppnått
Sannolikhet
Din förmåga att räkna ut sannolikhet, proportionalitet och kombinatorik.
Arbetar med målet.
Målet uppnått
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: