Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion (Abrahamitiska religionerna)

Skapad 2018-12-11 16:01 i Ätranskolan Falkenberg
Vi lär oss mer om kristendomen, islam och judendomen.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi lär oss mer om kristendomen, islam och judendomen. (De Abrahamitiska religionerna)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att analysera kristendomen, andra religioner och andra sätt att tro.

Att analysera hur religioner påverkar och påverkas av samhället, reflektera över frågor om livet och över din och andras personlighet.

Att söka information om olika sätt att tro och värdera om källorna är viktiga och pålitliga.

Bedömning - vad och hur

Du har kunskaper om några av religionernas heliga platser/byggnader, symboler, heliga skrifter och namn på profeter/gud.

Du kan diskutera om likheter och skillnader mellan några religioner.

Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner.

Du kan diskutera om vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.

Detta bedöms genom samtal och observationer.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att se filmer och läsa texter.

Vi kommer lära oss nya begrepp och träna dessa med kooperativa strategier (kooperativt lärande).

Vi kommer analysera och diskutera likheter och olikheter mellan religionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: