Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text åk 4

Skapad 2018-12-11 16:42 i Segerstaskolan Knivsta
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med instruerande texter.

Innehåll

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut, ska du:

 • första syftet med en instruerande text.
 • veta hur en instruktion är uppbyggd för att vara lätt att följa.
 • ha lärt dig hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ
 • tillsammans med klassen skriva en gemensam instruktion till hur man hittar en gömd skatt.
 • på egen hand kunna planera och skriva en instruktion till något som du själv väljer.

 

Arbetssätt

Vi kommer att skriva varsin instruktion till hur man borstar tänderna.

Vi pratar om olika instruktioner som du stött på i verkligheten. Klassen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en instruktion, med material, arbetsgång och eventuella bilder. Du övar på att ordna en arbetsgång i rätt följd samt att illustrera instruktioner.

Vi arbetar med de språkliga drag som används i instruerande texter, som verb i imperativ och korta tydliga meningar.

Vi skriver i par om en rörlig instruktion till en tydlig. Jag ger er stöd i smågrupper om du behöver extra hjälp.

Du planerar och skriver på egen hand en instruktion och bedömer den tillsammans med mig. 

 

Bedömning

Vi bedömer din text tillsammans och jag ger dig tips på vad du behöver tänka på nästa gång.

Jag kommer även att bedöma din förmåga att:

 • förstå syftet med en instruerande text.
 • kunna skriva en instruktion där innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
 • kunna använda strukturen för en instruerande text.
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.

 

 

Uppgifter

 • Instruktion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: