👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse till musik år 7-8-9

Skapad 2018-12-11 16:48 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Temat för den närmsta framtiden kommer främst att vara "Rörelse till musik" & "Styrka". Vi kommer att variera mellan olika aktiviteter såsom lekar till musik, styrke- och rörelseprogram till musik och träning av traditionella danser; exempelvis bugg, vals och linedance. Som en "final" av detta område kommer ni att få visa upp era kunskaper vid den traditionella juldansen på avslutningsdagen inför jullovet.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer att variera mellan olika aktiviteter såsom lekar till musik, styrke- och rörelseprogram till musik och träning av traditionella danser; exempelvis bugg, vals och linedance.

Innehåll

Kursplan i ämnet

"Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet (Lgr-11)."

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att eleven ska:

-"kunna röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang" -"kunna använda och ta del av många olika uttrycksfomer såsom språk, bild, musik, drama och dans.."

 

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att bedriva undervisning både i helklass och uppdelat i mindre grupper beroende på vilken rörelseträning vi utför. Vi anpassar storleken på gruppen för att vara så effektiva som möjligt men inte minst för att ni ska få bästa möjlighet att lära er de olika övningarna. När ni kommer att träna i mindre grupper ställs det högre krav på er förmåga att ta ansvar och även till att utnyttja tiden väl samt lära av varandra.

 

Vi kommer även att göra en egen danskoreografi till en egenvald låt där målet är att få till rörelser i minst två minuter. 

Visa vad du lärt dig

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • utföra både enkla och sammansatta rörelsemönster

 • bidra socialt och fysiskt till ett positivt arbetsklimat

 • delta aktivt utifrån dina egna förutsättningar.

 • använda dina kunskaper för att stötta dina klasskamrater.

 - I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. (E)

Bedömning

Se aktuell matris.

Kopplingar till läroplanen

 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Rörelseträning och Rörelse till musik

Röra sig i lek, spel och idrott på en årskursanpassad nivå
Du varierar och anpassar dina rörelser på ett i huvudsak fungerande sätt till någon av aktiviteterna
Du varierar och anpassar dina rörelser på ett i huvudsak fungerande sätt till aktiviteterna
Du varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteterna
Du varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteterna
Röra sig i dans, rörelse- och träningsprogram till musik på en årskursanpassad nivå
Du anpassar dina rörelser i huvudsak fungerande till någon av aktiviteterna
Du anpassar dina rörelser till viss del efter takt och rytm och sammanhang
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang
Du anpassar dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang