Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion i Sverige

Skapad 2018-12-11 16:50 i Hedens skola 7-9 Öckerö
Grundskola 7 – 9
Huvudsyftet med detta ämnesområde är att ge en översiktlig kunskap om hur religion och liv utvecklats i Sverige från fornnordisk tid fram till idag och vilka drivkrafterna kan tänkas ha varit till förändringarna.

Innehåll

På en mer detaljerad nivå är syftet:

 • att ge grundläggande kunskaper om asatron och dess funktion i Sverige för tusen år sedan.
 • att visa hur och varför Sverige blev ett kristet, katolskt land och under fyrahundra år inlemmades i övriga Europas kulturella och religiösa gemenskap, samt ge insikt i hur omvälvande religionsbytet blev för människornas liv i Sverige.
 • att ge kunskap om hur tro och liv förändrades genom reformationen samt ge viss insikt i vilka krafter och processer som medverkade till att Sverige blev ett evangeliskt-lutherskt land.
 • att visa vilken dominerande roll kyrkan hade i svenskt samhällsliv ännu för två hundra år sedan samt ge insikt i den betydelse som kyrkan och kristen tro hade i medborgarnas liv.
 • att ge en kunskap om hur och varför väckelserörelserna växte fram, trots motstånd från kyrka och myndigheter, och gav upphov till dagens frikyrkor och samfund.

 

Tid: v. 50 (10 december) till v. 5 (1 februari)

 

Veckobeting

 

Vecka 50: I asarnas Sverige

 • 3 lektioner
 • 1 övning
 • Läs/lyssna: s. 246-250
 • Instuderingsfrågor: Classroom
 • Läxförhör fredagen den 14 december

Vecka 51: Sverige blir ett kristet land

 • 1-2 lektioner
 • Läs lyssna: sidorna  255-258
 • Instuderingsfrågor: Classroom

Vecka 2: Reformationen i Sverige

 • 2 lektioner
 • 1 övning
 • Läs/lyssna: sidorna 259-261
 • Instuderingsfrågor: Classroom
 • Läxförhör fredagen den 11 januari

Vecka 3: Väckelse och frikyrkor

 • 3 lektioner
 • 1 övning
 • Läs/lyssna: sidorna 270-276
 • Instuderingsfrågor: Classroom
 • Läxförhör fredagen den 18 januari

Vecka 4: Svenska kyrkan idag

 • 3 lektioner
 • 1 övning
 • Läs/lyssna: sidorna 277-284
 • Instuderingsfrågor: Classroom
 • Läxförhör fredagen den 25 januari

Vecka 5: Olika tro om religion

 • 2 lektioner
 • 1 repetition
 • Läs/lyssna: sidorna 281-284
 • Instuderingsfrågor: Classroom
 • Läxförhör torsdagen den 31 januari
 • Skriftligt prov fredagen den 1 februari

 

Centralt innehåll

 

Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet

 

Kunskapskrav

K2. Eleven för resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar.

K3. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva samband med underbyggda resonemang.

K6. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett fungerande sätt samt för underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: