Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering ellära

Skapad 2018-12-11 17:01 i Hälsinggårdsskolan Falun
Planering arbetsomrdåe ellära.
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik
Planering för arbetsområde elektricitet, höstterminen 2018.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

  • Genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

  • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och i samhället

 

Centralt innehåll

I kursplanen för fysik anges följande som centralt innehåll:

  • Sambandet mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang

  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

  • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter

  • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier

  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

 

Mål

Målen för detta arbetsområdet är att inhämta information om och att kunna förklara vad ström, spänning och resistans är. Du ska kunna förstå kopplingsscheman och kunna koppla ihop olika elektriska kretsar. Du ska veta vikten av elsäkerhet och kunna diskutera hur elektriciteten har påverkat vårt samhälle.Arbetsformer och bedömning

 

För att nå målen kommer vi att läsa och arbeta med uppgifter i boken, ha genomgångar, genomföra praktiska övningar, arbeta med en inlämningsuppgift i form av en läxa. Det som kommer att bedömas är hur du arbetar på lektionerna, hur du har genomfört inlämningsuppgiften, samt det resultat du får på provet.

 

Matriser

Fy Tk
Planering ellära

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskussioner
Du kan för en enkel diskussion kring vår användning av elektricitet och du ger något exempel på vad vi kan göra för att minska vår förbrukning.
Du kan för en utvecklad diskussion kring vår användning av elektricitet och du ger flera exempel på vad vi kan göra för att minska vår förbrukning.
Du kan för en välutvecklad diskussion kring vår användning av elektricitet och du ger flera exempel på och förklarar vad vi kan göra för att minska vår förbrukning.
Planera undersökning
Du kan formulera något steg i en planering till en undersökning som med ändringar går att arbeta utifrån.
Kunskaper om elektricitet
Du kan exempel på ett fenomen i vardagen där elektricitet används. Du visar grundläggande kunskaper om elektricitet genom att ge enkla svar på frågor om exempelvis ström, spänning, resistans och elektriska kopplingar.
Du kan exempel på och ge en enkel förklaring till ett fenomen i vardagen där elektricitet används. Du visar goda kunskaper om elektricitet genom att ge utvecklade svar på frågor om exempelvis ström, spänning, resistans och elektriska kopplingar. Du visar viss förståelse för hur de olika delarna inom området hänger ihop.
Du kan exempel på och utförligt förklara ett fenomen i vardagen där elektricitet används. Du visar mycket goda kunskaper om elektricitet genom att ge välutvecklade svar på frågor om exempelvis ström, spänning, resistans och elektriska kopplingar. Du visar god förståelse för hur de olika delarna inom området hänger ihop.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: