Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi Världen är full av kemi HT 18

Skapad 2018-12-11 17:18 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Naturen är smart! Den använder bara ungefär 100 olika sorters byggstenar, som vi kallar atomer. Atomerna kan sättas ihop på många olika sätt och därför finns miljontals olika ämnen. Det är kemi.

Innehåll

Mål

Du ska träna på att :

  • planera laborationer
  • genomföra laborationer
  • dokumentera laborationerna
  • förstå och använda begrepp
  • hitta och använda information

 

Kunskapskrav

Dessa begrepp ska vi arbeta med:

atom, molekyl, kemisk förening, grundämne, partikelmodell, fast, flytande, gas

kemiska tecken, kemisk reaktion, pH

 

Bedömning

Detta kommer bedömas:

  • laborationsarbetet
  • laborationsrapporter/anteckningar
  • förhör begrepp
  • lektionsarbetet

Matriser

Ke
Bedömningsmatris kemikurs 7A HT 2018

Din förmåga att genomföra en laboration
Du klarar att genomföra en laboration utifrån en instruktion samt följer säkerhetsreglerna. Du använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Du är noggrann och arbetar systematiskt och samarbetar med dina gruppmedlemmar. Du använder rätt utrustning på ett ändamålsenligt sätt.
Du tar ett stort ansvar för laborationsarbetet och för diskussionerna i gruppen framåt. Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Din förmåga att dokumentera laborationen- laborationsrapport
Du gör enkla dokumentationer av laborationer där du jämför resultatet med frågeställningar-hypoteser och drar enkla slutsatser.
Du gör utvecklade dokumentationer där du kan jämföra resultaten med frågeställningar-hypoteser och drar då utvecklade slutsatser med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du gör välutvecklade dokumentationer och rapporten är välstrukturerad och tydlig. Du drar korrekta och välutvecklade slutsatser. Du ger exempel på möjliga felkällor och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Din förmåga att använda information
Du använder informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och texter som du producerar.
Du använder informationen på ett välmotiverat sätt i diskussioner och texter som du producerar. Du ställer egna frågor, argumenterar och för diskussionerna framåt.
Du motiverar och beskriver tänkbara konsekvenser. Du breddar och fördjupar diskussionerna i gruppen och använder olika källor när du argumenterar. Du kan anpassa dina texter till syfte och målgrupp.
Din förmåga att använda begrepp
Du har börjat använda ett naturvetenskapligt språk och förstår grundläggande begrepp.
Du använder ett naturvetenskapligt språk och behärskar de flesta av kursens begrepp. Du har börjat använda kemiska formler när du förklarar.
Du uttrycker dig med ett korrekt naturvetenskapligt språk och behärskar kursens viktiga begrepp. Du använder kemiska formler för att beskriva och förklara.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: