👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahams barn 2.0

Skapad 2018-12-11 17:24 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Religionskunskap
På grund av att jag glömde lägga in en bedömningsmatris på vårt arbete i religion kommer dina resultat att finnas här.

Innehåll

 

Centralt innehåll.

 •          Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 •          Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 •          Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 •          Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 •          Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar

Matriser

Re
Abrahams barn 2.0

Insats krävs
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Fakta kunskaper
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kringcentrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
resonemang/samband rörande likheter och skillnader
 • Re  E 9
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
 • Re  A 9
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar..
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
resonemang religion och identitet
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moral och etik
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.