Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 3

Skapad 2018-12-11 18:03 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Ett temaarbete om vikingatiden för årskurs 3. Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute på haven och plundrade andra länders rikedomar? Vem tog hand om familjen och gården? Vad trodde man på?
Grundskola 3 Svenska Historia Samhällskunskap Religionskunskap
Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute på haven och plundrade andra länders rikedomar? Vem tog hand om familjen och gården? Vad trodde man på? Under tiden som vi lär oss mer om vikingatiden kommer vi att bygga upp en vikingaby.

Innehåll

VAD SKA VI GÖRA OCH NÄR SKA VI GÖRA DET?

Vi ska arbeta med tema Vikingarna under v.50- v.8. Vi kommer att lära oss om hur det var att leva på denna tiden.

FÖRANKRING I KURSPLANENS SYFTE

HISTORIA

* Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
* Granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

SAMHÄLLSKUNSKAP

*Att förstå den förändring samhället har gjort samt hur människornas levnadsvillkor var på denna tid.

RELIGION

*Att känna till asatron samt några av dess gudar.

*Att känna till när Sverige började bli ett kristet land.

SVENSKA

* Formulera sig och kommunicera i skrift.
* Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
* Söka information från olika källor och värdera dessa.

ARBETSSÄTT

* Genomomgångar med lärare. 

* Tankekartor.

* Diskussioner.

* Filmer.

* Skrivuppgifter.

*Bilduppgifter.

*Grupparbete.

Filmer, texter och övningar från Espresso

BEDÖMNING

Du bedöms efter deltagande i diskussioner och redovisningar (skriftligt och muntligt). Samt genom ett övergripande test inom området.

Matriser

Hi Re Sv Sh
So år 1-3, (ny)

Fakta

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Eleven kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Eleven beskriver några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktíoner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Eleven beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Argumentation

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Eleven kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Eleven ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter , ge kommentarer och ställa frågor.

Källor

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden , och kan då använda karta,jordglob,väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Begrepp

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Etik

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: