Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv åk 3

Skapad 2018-12-11 18:08 i Njutångers skola Hudiksvall
Pedagogisk planering för svenska i år 3. Matris utifrån Nya språket lyfter (år 1 - 5).
Grundskola 3 Svenska
Vi jobbar med att läsa och skriva varje dag i skolan. I vår vardag omges vi ständigt av olika slag av texter och kommer nog göra det livet ur. Man ska kunna läsa större och mer avancerade texter för varje skolår och behöver därför öva upp sitt läsflyt och sin läsförståelse. Att kunna uttrycka sig på olika sätt skriftligt och muntligt är också viktigt att träna.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer från Lgr 11

Vi utvecklar elevernas kunskaper i det svenska språket.

Syfte och förmågor från kursplanen

Vi övar på att läsa och skriva anpassat till olika genrer, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen

Detta centrala innehåll ska finnas med i årskurserna 1-3.

Vi arbetar med

- läsförståelse och läsning i Pojken och Tigern (gemensamt och enskilt), Läsförståelse Röd och andra häften för övning av läsförståelse

- genreskrivning gemensamt. Där får barnen lära sig att bearbeta sina texter och att skriva olika beroende på syftet med texten.

- läsa och skriva berättande- och faktatext

- att förbättra våra texter efter att ha fått respons från läraren och ibland kompisar.

- att alltid skriva så tydligt och fint vi kan och provar på att skriva med skrivstil.

- att skriva in våra texter i ett ordbehandlingsprogram på datorn.

- söka information på webben och vara källkritiska

- läsning för att förbättra läsflyt och läsförståelse

- högläsning och kan återberätta det vi hört. Vi högläser böcker från olika genrer och författare.

- återberätta, t e x om saker vi varit med om

Bedömning

- läsa: du övar på din läsläxa och läser texter i undervisningen som utvecklar ditt läsflyt och din inlevelse

- läsförståelse: du kan t e x svara på frågor om det du läst 

- skriva läsligt: du skriver så fint du kan och suddar om det blir fel

- skriva berättande text: du har med inledning, handling och avslutning samt en röd tråd genom berättelsen

- läsa en faktatext och återge den enkelt: du skriver med egna ord

- skriva faktatext: söka relevant information på webben, granska den kritiskt och skriva informationen med egna ord.

- bearbeta och förtydliga en text: läraren (eller en kompis) ger respons

- använda punkt, stor bokstav och frågetecken: i alla texter

- stava ord du ofta använder

- lyssna: att förstå en instruktion och kunna följa med i handlingen i en bok

- berätta så att innehållet tydligt framgår: vid arbete i helklass och redovisningar

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: