👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande - Hajen

Skapad 2018-12-11 18:42 i Solbacka förskola Norrtälje
Barnen ska göra en haj till avdelning Gröns projekt Havet. Arbetet kommer i huvudsak att utgå från barns inflytande då det är på barnens initiativ och att det är de som ska forma arbetet under terminen. Vi kommer också att arbeta med sociala färdigheter, att kunna lyssna in sina kamrater men också kunna förmedla sina egna tankar. Vidare kommer vi att inkludera avdelning Gröns gemensamma arbete med former.
Förskola
Barnen ska göra en haj till avdelning Gröns projekt Havet. Arbetet kommer i huvudsak att utgå från barns inflytande då det är på barnens initiativ och att det är de som ska forma arbetet under terminen. Vi kommer också att arbeta med sociala färdigheter, att kunna lyssna in sina kamrater men också kunna förmedla sina egna tankar. Vidare kommer vi att inkludera avdelning Gröns gemensamma arbete med former.

Innehåll

Vilka didaktiska frågor skall göras, Vad, Hur, Varför?

 

 • Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper har barnen utifrån sina förmågor - hur vet vi det?

Vid initialt samtal kände inte något av barnen till om de arbetat med hönsnät, tidningspapper och tapetklister tidigare. 

 

 • Vad förväntas för resultat?

En färdigarbetad haj att placera i Havet.

Att barnen fått träna på sociala färdigheter som att våga ta plats, lyssna på sina kamrater och kompromissa

Att arbetet har inkluderat projektarbetet med formerna och begreppen liten, mellan och stor.

 

 • Var ska vi vara? (Miljö, rum, plats?)

Olika lokaler på månen Grön.

 

 • Vilket material ska användas?

Hönsnät, avbitare, tidningspapper, tapetklister, färg, trolldeg.

 

 • Hur ska aktiviteten/uppgiften/utmaningen presenteras? Med vilket förhållningssätt?

Varje moment kommer att presenteras och förklaras. Därefter kommer barnen att tillsammans få arbeta och kommunicera för att föra arbetet framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016