Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorfodral

Skapad 2018-12-11 18:52 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Ett datorfodral är användbart till de nya datorerna. Det är också ett riktigt bra sätt att öva på flera tekniker såsom att sy lappteknik och att quilta rutor för att skydda datorn.

Innehåll

Syfte

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Centralt innehåll

  • Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning

Hur man använder hantverksteknikerna quilting och enkel lappteknik.

Hur man använder maskiner, verktyg och redskap.

Hur man dokumenterar sin arbetsprocess.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att

-beskriva processen med hjälp av slöjdspecifika begrepp i din dokumentation.

-använda handverktyg, redskap och maskiner i ditt arbete med din förvaring.

 

Matriser

Sl
Datorfodral

Formgivning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt med precision.

Form och funktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Eleven kan röva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktíon. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktíon. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktíon. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Utvärdering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: