Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan, naturen och resurserna.

Skapad 2018-12-11 20:48 i Björkåsskolan Grundskolor
Geografi
Grundskola 4 Geografi
Har du tänkt på att du är en del av naturen? I naturen hör allt ihop på olika sätt och alla sorters växter och djur behövs. Från naturen kommer vattnet du dricker, maten du äter och luften du andas. Allt du använder är dessutom tillverkat av råvaror från naturen. Det här ska vi lära oss mer om i arbetsområdet "människan, naturen och resurserna".

Innehåll

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att vi ska lära oss mer om näringskedjor både på land och i havet. Vi ska lära oss om Sveriges naturresurser och sambandet mellan naturresurs, råvara, industri och färdig produkt. Vi ska ta reda på vad vi kan göra i vår vardag för att bidra till en hållbar utveckling. Vi ska också lära oss nya begrepp som råvara, industri, hållbar utveckling, allemansrätt mm.

Arbetssätt

Vi kommer se på filmer och läsa texter om årstider, klimat, vattnets kretslopp mm. Vi kommer diskutera och arbeta med olika arbetsblad, både enskilt, i par och i grupp. 

Konkreta mål

Efter avslutat arbete ska du:

 • kunna berätta hur vi människor använder och påverkar naturen.
 • kunna förklara vad som menas med att alla sorters växter och djur behövs.
 • kunna vilka Sveriges viktigaste naturresurser är.
 • kunna förklara sambandet mellan naturresurs, råvara, industri och produkt.
 • kunna förklara varför vi behöver ha en hållbar utveckling.
 • kunna ge exempel på vad du kan göra för att spara på naturens resurser.
 • kunna berätta vad allemansrätten är.

Bedömning

Dina förmågor och kunskaper bedöms genom att du är aktiv under lektionens diskussioner, genomför skriftliga och muntliga arbetsuppgifter samt hur väl du använder ord och begrepp som hör till arbetsområdet på lektionerna. Jag kommer bedöma dina skriftliga och muntliga arbetsuppgifter samt ditt resultat på eventuellt prov eller läxförhör.

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
människan, naturen och resurserna

Nivå 1
På väg att nå en grundläggande nivå.
Nivå 2
Har grundläggande förmåga.
Nivå 3
Har god förmåga.
Nivå 4
Har mycket god förmåga.
näringskedja
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad en näringskedja är.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad en näringskedja är och ge exempel på en näringskedja.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara vad en näringskedja är och ge exempel på näringskedjor både på land och i havet.
naturresurser
Du kan på ett enkelt sätt beskriva Sveriges olika naturresurser, deras betydelse, hur vi använder dem och hur vi kan använda dem på ett hållbart sätt.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva Sveriges olika naturresurser, deras betydelse, hur vi använder dem och hur vi kan använda dem på ett hållbart sätt.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva Sveriges olika naturresurser, deras betydelse, hur vi använder dem och hur vi kan använda dem på ett hållbart sätt.
från naturresurs till färdig produkt
Du kan på ett enkelt sätt förklara sambandet mellan naturresurs, råvara, industri och produkt.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara sambandet mellan naturresurs, råvara, industri och produkt och ge ett par exempel.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara sambandet mellan naturresurs, råvara, industri och produkt och ge flera exempel.
allemansrätt
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad allemansrätten är.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad allemansrätten är och ge några exempel på vad du får och inte får göra i naturen.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara vad allemansrätten är och ge flera exempel på vad du får och inte får göra i naturen.
förmågan att använda begrepp
Du känner till de flesta geografiska begrepp som tillhör ämnesområdet och kan kortfattat förklara dem och använder en del av dem i dina förklaringar och resonemang.
Du känner till och kan beskriva och förklara de begrepp som tillhör ämnesområdet och använda dem på ett fungerande sätt i dina förklaringar och resonemang.
Du kan med tydlighet beskriva och förklara de begrepp som tillhör ämnesområdet och använder dem på ett väl fungerande sätt i dina förklaringar och resonemang.
hållbar utveckling
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: