Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Vatten

Skapad 2018-12-11 21:12 i Fjällbacka Skola Tanum
Vad består vatten av? Vad är en molekyl och vad är en atom? Vad är det som händer när vatten kokar i en kastrull? Hur mycket vatten använder du varje dag? Använder människor i andra länder lika mycket vatten som oss? Hur mycket vatten går det åt att tillverka en hamburgare? Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i kemi.
Grundskola 4 – 5 Fysik Kemi
Vad består vatten av? Vad är en molekyl och vad är en atom? Vad är det som händer när vatten kokar i en kastrull? Hur mycket vatten använder du varje dag? Använder människor i andra länder lika mycket vatten som oss? Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i kemi.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Efter avslutat område ska du kunna

 • rita och förklara hur en vattenmolekyl ser ut
 • enklare förklaring av en atom och en molekyl
 • skriva och förklara hur vatten skrivs med kemiska tecken 
 • visa, förklara eller rita begreppen fast form, flytande form och gasform
 • visa, förklara eller rita begreppen kokning, avdunstning, kondensering och stelning
 • rita och förklara vattnets kretslopp i naturen
 • förklara och reflektera över hur vattentillgången påverkar människor i olika delar av världen
 • reflektera över hur vi kan göra för att spara vatten i vårt dagliga liv


Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Läsning samt användande av stödord och tankekartor
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Praktiska övningar i grupp samt helklass
 • Filmer om vatten

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och naturvetenskapliga förmågor under diskussioner i grupp och helklass samt vid praktiska övningar. Du kommer även att få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor under läsning och i samband med vissa arbetsuppgifter. 

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången. 

 

Ord och begrepp:

fast form, flytande form, gasform, kokning, avdunstning, kondensering, stelning, vattenmolekyl, syre, väte, kol, kväve, molekyl, atom, vattnets kretslopp,,vattenanvändning  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Kemi åk 4-5, ht 2018

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Visa och förklara vattnets kretslopp.
 • Ke  E 6
Visa och förklara modeller för atomer och molekyler.
 • Ke  E 6
Visa och förklara dessa viktiga begrepp: KONDENSERA, NEDERBÖRD, AVDUNSTA, VATTENÅNGA, MOLEKYLER, ATOMER, GRUNDÄMNE, FAST FORM, FLYTANDE FORM, GASFORM och YTSPÄNNING.
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Ny aspekt
Dokumentera egna eller enkla undersökningar med eller utan digitalt hjälpmedel.
 • Fy  E 6
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: