Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik kapitel 5 och 6

Skapad 2018-12-12 07:57 i Östra Karups skola Båstad
Lokal pedagogisk planering efter läromedel Prima matematik 3.
Grundskola 3 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många sätt. Denna planering utgår från vår matteboken ”Prima matematik”.

Innehåll

Prima matematik 3

I år 3 arbetar vi utifrån Prima matematik 3a och 3b med följande område:

 • använda skala vid förminskning och förstoring
 • matematiska likheter, algebra
 • räkna med proportionella samband
 • positionssystemet och de fyra räknesätten
 • markera och avläsa tal på tallinjen
 • Skriva och storleksordna höga tal
 • Strategier vid huvudräkning, addition och subtraktion
 • addition och subtraktion med uppställning
 • problemlösning, planera och välja räknemetod

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Arbeta med räknehändelser för att formulera problem och lära sig strategier vid problemlösning.
Möta korrekt terminologi inom olika delområden.
Arbeta med olika tankemodeller i de fyra räknesätten och bedöma resultatets rimlighet.
Arbeta laborativt regelbundet och för matematiska diskussioner.

5. Bedömning

Bedömning görs genom diagnosen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3

Matriser

Ma
Diagnos 5 och 6

På väg
Kan
Skala
använda skala vid förminskning och förstoring
Likheter
matematiska likheter, algebra
Samband
räkna med proportionella samband
Positionssystemet
positionssystemet och de fyra räknesätten
Tallinjen
markera och avläsa tal på tallinjen
Storleksordna
Skriva och storleksordna höga tal
Huvudräkning
Strategier vid huvudräkning, addition och subtraktion
Uppställning
addition och subtraktion med uppställning
Problemlösning
problemlösning, planera och välja räknemetod
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: