👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt, Stall - Fritids

Skapad 2018-12-12 08:38 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola F – 5
För att få lite extra glädje och gemenskap i vardagen så åker vi till stallet.

Innehåll

Elevgruppens behov/intresse

 • Vi har elever som tycker att det är otroligt kul med hästar.
 • Det finns ett behov i elevgruppen med miljöombyte 
 • De har ett behov av att röra sig i olika miljöer
 • De behöver träna på att kommunicera med varandra i olika sammanhang
 • De Behöver också skapa och träna på att upprätthålla goda relationer

 

Syfte

 • Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. 

 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva.

 • Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön.

 • Undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Undervisning

 • Olika grupper av elever åker med en personal till ett stall i kommunen där det bedrivs hästverksamhet i form av ridskola, inackordering av privat hästar, uppfödning o.s.v.
 • Läraren som åker med eleverna är Diplomerad hästskötare och stor erfarenhet av hästar. Läraren känner också till hästarna sedan tidigare vilket är viktigt ur säkerhetssynpunkt. 
 • Eleverna får ta del av skötsel av och kring hästarna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -

Matriser

Utflykt, Stall - Fritids

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skapa och upprätthålla goda relationer
 • Gr lgr11
Kommunicera nyanserat
 • Gr lgr11
Allsidig rörelse
 • Gr lgr11